TİMDER Akademi'de 4 Ekim Salı; Çeviklik; Yeni Yönetim Tarzı

03 Ekim 2022 Pazartesi

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 4 Ekim Salı; Çeviklik; Yeni Yönetim Tarzı

Amaç:
Çeviklik (agility); hızlı ve doğru bir şekilde yön değiştirebilme özelliği olarak ifade edilmektedir. Yeni yönetim tarzı olan çeviklik mevcut işin daha iyi hale getirilmesi, krizlerin yönetilmesi, stratejik çeviklikle yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve dolayısıyla da işletmeye yeni müşteriler kazandırılması gibi faydalar sağlamaktadır. Bu eğitim ile işletmelerde yeni yönetim tarzı olan çeviklik kavramı üzerinde durulması amaçlanmaktadır.

İçerik:
• Çeviklik Nedir?
• Çevik Yönetim ve Prensipleri
• Örgütsel Çeviklik Kavramı
• Stratejik ve Örgütsel Zorlukları
• Çevik Ve Geleneksek Yaklaşımın Birlikteliği
• Çevik Takımlar
• Çevik Problem Çözme Metodolojiler
• Kriz Durumlarında Çeviklik

Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.