İletişimde İletişim

Görsel mi, İşitsel mi ,Yoksa Dokunsal mısınız?

15 Nisan 2024

Buna “referans temsil sistemi” veya “rehber sistemimiz” diyebiliriz. Baskın olan temsil sistemimiz, bizim algılama yani düşünme biçimimizi yönetir. Ufak bir testle görsel mi işitsel mi yoksa dokunsal mı olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

1
Ⓐ Müzik dinlemeyi severim
Ⓑ Vitrinlere bakmaktan ve galerileri gezmekten hoşlanırım
Ⓒ Güzel müzik çaldığında dans etmemek için kendimi zor tutarım

2
Ⓐ Sözlü iletişimi yazılı iletişime tercih ederim
Ⓑ Çoğunlukla düzgün ve hatasız yazarım
Ⓒ Testlerde hislerime güvenip rastgele işaretleme yapmaktan

3
Ⓐ Ses tonumun güzel olduğu söylenir
Ⓑ İyi göründüğüm anlarda kendime güvenim artar
Ⓒ El şakaları beni rahatsız etmez

4
Ⓐ Yapacaklarımı yüksek sesle söylediğimde sorunları daha hızlı hallederim
Ⓑ Bir şeyin anlatılmasından çok gösterilmesini tercih ederim
Ⓒ Bir konu anlatılırken mutlaka bir şeylerle oynarım

5
Ⓐ Bir kişinin içtenliğini sesinden rahatlıkla anlarım
Ⓑ İnsanları görünümleri ile yorumladığım çok olur
Ⓒ Kişilerin tokalaşma çeşitleri benim için belirleyici bir anahtardır

6
Ⓐ Kitapları okumaktansa sesli dinlemeyi tercih ederim
Ⓑ Televizyon izlemeyi ve sinemaya gitmeyi çok severim
Ⓒ Yürüyüş yapmayı veya dışarı çıkmayı çok severim

7
Ⓐ Arabanın çıkardığı en ufak sesi duyarım
Ⓑ Arabanın iç-dış temizliği en önemli şeydir
Ⓒ Kullandığımda iyi hissettiğim arabayı hiçbir şeye değişmem

8
Ⓐ İnsanlar benimle rahatlıkla konuşabildiklerini söylerler
Ⓑ İnsanları seyretmeyi ve gözlemlemeyi çok severim
Ⓒ Konuşurken insanlara dokunmak hoşuma gider

9
Ⓐ Telefondaki tüm seslere karşı aşırı duyarlıyımdır
Ⓑ İsimleri hatırlamasam da yüzleri asla unutmam
Ⓒ İnsanların neye benzediklerini hatırlamakta güçlük çekerim

10
Ⓐ Genelde radyoya ve telefondaki müziğe eşlik ederim
Ⓑ Fotoğraf çekmekten büyük zevk alırım
Ⓒ El becerisi ile iş yapmak çok hoşuma gider

11
Ⓐ Bir fikri okumaktansa bana anlatılmasını tercih ederim
Ⓑ Bir konuşmada görsel desteklerden çok konuşmacı ile ilgilenirim
Ⓒ Aktivitelere katılmayı seyretmekten daha çok severim

12
Ⓐ İyi bir dinleyiciyim
Ⓑ Görünüş en önemli kriterimdir
Ⓒ Bazı insanları anladığım sebeplerden severim ya da sevmem

13
Ⓐ Yapacaklarımı sık sık yüksek sesle söylediğim olur
Ⓑ Haritaya bakarak çok kolay yolumu bulabilirim
Ⓒ Spordan sonra genellikle kendimi çok iyi hissederim

14
Ⓐ Bir evde mutlaka sessiz sakin bir yer olmalıdır
Ⓑ Evimin temiz ve düzenli olması en önemlisidir
Ⓒ Konforlu bir ev olmazsa olmazımdır

15
Ⓐ İnsanların konuşmalarını taklit ederim
Ⓑ Her gün yapacağım işlerin listesini yaparım
Ⓒ Çok koordineli ve planlı biri olduğum söylenir

Değerlendirme:

A’lar yüksekse: İşitsel

B’ler yüksekse: Görsel

C’ler yüksekse: Dokunsal

İşitsel
Gürültüden çok rahatsız olurlar.
Konuşmaktan zevk alırlar, şiir gibi konuşurlar.
Sözlerinin kesilmesinden hoşlanmazlar.
İç sesleri onları sürekli hatalara karşı uyarır.
Detaylara çok takılır ve bütünü kaçırabilirler.
Çok cesur değildirler.
İnsanları seslerine göre tarif ederler.
Söylenenleri yıllar sonra kolayca hatırlarlar.
Dünyayı sözler ve seslerle algılarlar.
Duygularını ses tonlarıyla belli ederler.
Konuşmaları ritmik, ahenkli ve düzenlidir.
Dinlerken, içlerinden kendi cümleleriyle tekrarlarlar.
Konuşurken daldan dala atlamadan, sırasıyla ve orta hızda anlatırlar.
Uzun sohbetleri ve müzik dinlemeyi severler.
Sesli düşünürler.

Görsel
Dünyayı görüntülerle algılarlar. Görüntüler ile düşünürler.
Konuşurken göz teması kurarlar.
Gürültü, dikkatlerini işitseller kadar fazla dağıtmaz.
Dinlerken kağıt üzerine bir şey karalamayı severler.
Çevreleri tarafından genellikle düzensiz olmakla suçlanırlar.
Sözel bilgileri iyi hatırlayamazlar.
Liderler çoğunlukla bu gruptan çıkar.
İnsanların yüzlerini hatırlarlar.
Konuşurken çok hızlı konuşurlar. Sık sık konudan konuya atlarlar.
Görünüşlerine önem verirler, iyi giyinirler.
Yenilikçi ve yaratıcı kişilik özellikleri vardır.
Cesurdurlar.
Bir şey anlatırken şema ve şekillerle anlatırlar.
Mantıklarından çok sezgilerine güvenirler.

Dokunsal
Dünyayı duygularıyla, hislerle algılarlar.
Rahat giyinmeyi tercih ederler.
Çok hareket ederler
Yapılan işi tutkuyla yaparlar, işlerine müdahale edilmesinden hoşlanmazlar.
Duygularını çabuk belli ederler.
Bir şeyi uygulayarak, işin içine girerek öğrenir ve hatırlarlar.
Olayları ve duyguları iyi hatırlarlar.
Yazarak, özet çıkararak öğrenmeyi tercih ederler. Bu nedenle yavaş ama iyi öğrenirler.
Konuşurken karşısındakinin hissettiklerine odaklanırlar.
Duygusaldırlar. Hayır diyemezler
İnsanlarla iletişim kurarken genellikle onlara ya da nesnelere dokunurlar.
Çok iyi duygusal çözümlemeler yapabilirler.
Duygularıyla işlerini karıştırırlar. Bu kişiler için iş yerindeki ilişkiler önemlidir.
İşitseller kadar konuşmaktan hoşlanmazlar. Yavaş ve az konuşurlar.
Şairler, psikologlar, roman yazarları gibi zanaatçı ve sanatçılar da bu gruptan çıkar.
Zamanı organize edemezler.

Görsel insanlar yukarı, işitsel insanlar yanlara, dokunsal insanlar aşağıya bakarlar.

YAZI HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.