TİMDER Akademi'de 23 Mayıs Salı; İnsan Kaynakları Atölyesi

22 Mayıs 2023 Pazartesi

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 23 Mayıs Salı; İnsan Kaynakları Atölyesi

İnsan Kaynakları Atölyesi ile katılımcıların verilen vakadaki kariyer ve performans yönetimlerine odaklanarak yüksek performansla çalışılması adına neler yapabileceklerini masaya yatırmaları ve insan kaynakları yönetimi noktasında kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Seçilen vakaya yönelik çalışılacak başlıklar aşağıda verilmiştir.

• Performans
o Performans Değerlendirme Zaman Planlaması ve Görüşme Yönetimi
o Performans Değerlendirme Kriterleri
o Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanımı ve Geri Bildirim
• Kariyer
o Kariyer Planlama Süreci ve Aşamaları
o Atama ve Terfi Kriterleri

Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.