TİMDER 23.Olağan Genel Kurul Duyurusu

19 Nisan 2023 Çarşamba

TİMDER'den
TİMDER 23.Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin 19 Nisan Çarşamba günü yapılması planlanan 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığından ilk duyuru metninde belirtildiği gibi; 26 Nisan 2023 Çarşamba günü aynı gündemle, aynı yerde ve saatte nisapsız olarak gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

1) Açılış

2) Kongre Başkanlık Divan Seçimi

3) Saygı duruşu

4) Divan Heyetine düzenlenecek tutanaklara imza atma yetkisinin verilmesi

5) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Gelir-Gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

6) Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması

7) Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

8) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları için Asil ve Yedek Üyelerin seçimi

9) Kurucu Üyesi bulunduğumuz TİMFED (Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu) Genel Kurullarında derneğimizi temsil etmek üzere Temsilci Üyelerin seçimi

10) Kurucu Üyesi bulunduğumuz TSF (Türkiye Seramik Federasyonu) Genel Kurullarında derneğimizi temsil etmek üzere Temsilci Üyelerin seçimi

11) Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Eşer’in dernek adına yapacağı çalışmalar için görevlendirilmesinin görüşülerek karara bağlanması 

12) Dilek ve temenniler

13) Kapanış

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.