TİMDER Akademi'de 20 Eylül Salı; Değişen İtibar Yönetimi ve Tüketici İlişkileri

19 Eylül 2022 Pazartesi

Sektörden Haberler
TİMDER Akademi'de 20 Eylül Salı; Değişen İtibar Yönetimi ve Tüketici İlişkileri

Amaç:
Günümüzde kişi, kurum ve markalar çok büyük bir kitleye tanıtım, sunum ve satış yapmaktadır. Bu eylemlerin karşılığında ise tüketici veya hedef kitle tarafından değerlendirilmektedir. Bu eğitimde, itibarı sağlamak ve hedef kitle gözünde olumlu izlenimi sürdürmek için gerekli birtakım adımlar üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• İtibar Yönetim Süreci
• İmaj ve Kurumsal Kimlik
• Algı Yönetimi
• Ürün ve Hizmet Kalitesi, Fiyatı, Özellikleri
• İtibar Ölçümü
• Kriz Dönemlerinde İtibar Yönetimi
• Sosyal Sorumluluk Çalışmaları


                                     Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.