Pazarlamanın Kimyası

Rekabet Üstünlüğü Gerçeğinde İşletmeler için İçerik Pazarlama

08 Ekim 2023

Geleneksel kanallarla beraber hızla dijital yeni araçların ve kanalların işletmelerin gündemine girdiği yeni rekabet düzeninde, işletmelerin markalarını tüketicinin gözünde uygun şekilde konumlandırabilmeleri ve bulunabilir kılmaları noktasında çevrim içi pazarlama iletişimini benimsemeleri kaçınılmaz olmuştur. Özellikle dünya genelinde artan enflasyon ve ekonomilerin kırılganlık eğilimleri ve yüksek politik riskler nedeniyle klasik rekabet stratejilerinin eski etkinliğini kaybetmesi karşısında dijital pazarlamaya geçiş zorunluluk haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenen enerji, enflasyon, gıda ve güvenlik krizleri, ekonomik durgunluk, artan borç sıkıntısı, devam eden bir yaşam maliyeti krizinin rekabet üzerinde önemli etkiye sahip olması nedeniyle, öne çıkmak isteyen markalar için içerik yönetimin öneminin artacağı öngörülmektedir.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum-WEF) küresel riskler konusunda uyarılarda bulunan 2023 Küresel Riskler Raporu’na göre ekonomik ve jeopolitik hassasiyetlerin öncülüğünde toplumsal ve çevresel krizlerle şekillenen küresel risklerin arasında en ciddi olanın yaşam maliyeti krizi olduğu ifade edilmektedir. Bu durumda, mevcut küresel risklerle baş edebilmek için, makro düzeyde finansal istikrarın sağlanması, teknoloji yönetiminin zenginleştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın iyileştirilmesinin yanı sıra mikro düzeyde de işletmelerin tüketimi teşvik ederek satışların sürekliliğini sağlayacak yeni nesil pazarlama stratejilerine yer vermeleri gerekecektir. Anlaşılacağı üzere, durgunluk yaşamak istemeyen ekonomi ve işletme yönetimleri, olası talep yetersizliğini içerik merkezli pazarlama yönetimi ile müşterilerini ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirerek, farkındalık oluşturarak ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurarak aşabileceklerini unutmamalıdırlar. Bu yolla içerik pazarlama ve içerik odaklı iletişim aracılığıyla hedef kitlenize bilgi sunarak dijital içerikler yaratmak ve markanız çevresinde topluluk geliştirmek, dijitalleşen dünyada tüketime dönük bir yaşam biçiminin devamlılığını sağlayabilecektir.

Covid-19 pandemisi öncesinde küresel ölçekte ekonomik sistemin temeli yüksek tüketim hacmi olarak görülmekteyken, pandemi ile başlayan sağlık krizinin giderek ekonomik krize ve ardından yaşam maliyeti krizine dönüşmesi sonucunda tüketici satın alma dürtüsünün doğru hazırlanmış içerik pazarlaması uygulamaları ile yönlendirilmesinin önceliği ortadadır. Markanın bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleriyle entegre şekilde hareket eden başarılı içerik pazarlaması faaliyetleri, müşterilerde marka tercihi sağlarken beraberinde değer yaratan içerikleri üretip, kullanıcıları içerik ile etkileşim kurmaya, içeriği paylaşmaya ikna edebilecektir. Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımıyla, sürecin tamamı ele alındığında içerik kanalıyla sosyal ağlarda güçlü marka algısı oluşturabilmek için, sosyal medya gönderileri, videolar, oyunlar, podcast’ler, bloglar, kullanıcı yorumları, animasyonlar dijital içerik olarak kullanılabilecektir.

Günümüzde müşteri etkileşim ve iletişim kanalları hızla artarken, işletmelerin müşteriye ulaşmada online platformları kullanarak eriştiği tüm kanallar beraberinde yüksek bir rekabet ortamını da karşımıza çıkarmaktadır. Bu değişimin pazarlama üzerinde de büyük bir etkiye sahip olması, rekabette öne çıkmak isteyen işletmeleri dijital dünyada kendilerini günlük hayatlarımıza içerikler ile dahil ederek marka ve hikâye yaratmaya yönlendirmektedir. Geleneksel ve dijital pazarlama ortamlarının bir arada kullanımıyla işletmeler arasında giderek daha çok iç içe geçen bir rekabet dünyasında, markaların online ve offline varlıklarını bir bütün halinde yönetmeleri müşterilerin alışveriş deneyimini marka algısı yaratmada oldukça etkili hale getirecektir. Böyle bir alışveriş deneyimi sırasında markaların dijital içeriğin kullanımıyla içeriklerini daha basit ve uyumlu hale getirmeleri, düşük büyüme riskinin olduğu bir dünyada işletmelere gelirlerini büyüterek uzun dönemli kârlılığa ulaşabilme imkânını verecektir.

İşletmelerin mevcut iş süreçlerini geliştirme ve müşteri odaklı değer önerileri etrafında içerik pazarlaması, insanları rahatsız eden satış önermeli geleneksel pazarlama yaklaşımları yerine, müşterileri bulmak ve geliştirmek üzere üstün kaliteli içeriğin sunumunu esas almaktadır. Bir markayı tanıtan her tür unsuru kapsayan içerik pazarlaması uygulamaları; dijital belgelerinizi, resimlerinizi, grafiklerinizi ve videolarınızı kullanarak hedef kitlenizi daha donanımlı hale getiren bilgileri yaymayı desteklemektedir.

İçerik pazarlama, potansiyel müşterilere ulaşmanın yanı sıra marka farkındalığını, satışları, müşteri etkileşimlerini, katılımını ve sadakatini de artırmaktadır. Diğer taraftan; arama motorlarının web sitelerini daha kolay bir şekilde anlayabilmesiyle ortaya çıkan arama motoru optimizasyonun içeriğin bağlamını çözebilmesi ve kaliteli içeriğe sahip sitelere değer vermesi, marka için sosyal ağlarda güçlü viral etki geliştirebilmektedir. Öte yandan; dijital pazarlamanın ekonomik anlamda etkinlik kapsamının genişlemesi neticesinde arama motorlarının semantik web teknolojisine yakın arama sonucu algoritmaları geliştirebilmesi ve etkileşimli bir bağlılık getirebilen içeriklerin ödüllendirilmesi, içeriğin katkısını bir defa daha göstermektedir.

Ekonomi ve iş dünyasının yeni fiziksel-dijital hibrit gerçekliğinde rekabet üstünlüğü elde etmek durumunda olan işletmeler, pazarlamanın merkezine içerik pazarlamasını alarak her aşamada işletme ile müşteriler arasındaki etkileşimi zenginleştirmeyi başarabilmelidirler. Bu şekliyle, dijital pazarlama ekibinde olan tüm çalışanlara, içerik pazarlaması uygulamalarında başarıyı getirecek olan ilgi uyandıran içerikler tasarlayabilmek, tasarlanan ve uygulanan içeriklerin etkinliğini takip etmek ve içerik performansını ölçümleyebilmek şeklinde içerik yönetiminin somut bileşenleri öğretilmelidir. Böylelikle, içerik pazarlaması yaklaşımı, işletmelere hedefledikleri büyüme oranlarına nasıl ulaşacaklarını gösteren bir yöntem olarak, müşterilerin sorunlarına çözüm önerileri sunarken aynı zamanda markayı alanında fikir lideri olarak konumlandırmış olacaktır. Dijital ekonominin en ileri tekniklerinden biri haline gelen içerik pazarlama, marka farkındalığının sağlanması için gerekli adımların atılmasına destek olmakta, web sitesi trafiğini artırmakta, paylaşılabilir, bilgilendirici içerikler oluşturmaya öncülük etmektedir. Sonuç olarak; yeni normal olarak tanımlanan geleceğin rekabet şartlarında rekabet üstünlüğünü kazanmayı hedefleyen ve alıcılarına değer sunarak ulaşmayı isteyen işletmeler, mutlak olarak içerik pazarlamasını öğrenerek mesajları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalı ve arama motoru optimizasyonunu gerçekleştirebilmelidirler.

YAZI HAKKINDA YORUMLAR
İlk Siz Haberdar Olun!
Kayıt Ol Sektörde yaşanan gelişmelerden öncelikli haberdar olmak isterseniz aşağıya e-posta adresinizi yazmanız yeterli.
TİMDER Kurucu Üyesidir.