Çalışan Mutluluğu

Çalışanlarınız Mutlu mu?

05 Mart 2022

Kurumunuzu başarıya ulaştıracak en önemli faktör olan çalışanlarınızı mutlu veya mutsuz eden kriterleri biliyor musunuz?

Değişimin hız kazandığı günümüz rekabetçi çalışma yaşamında, başarılı olmak isteyen kurumlar sahip oldukları insan kaynağını en etkin ve verimli şekilde kullanmak amacıyla neler yapacaklarına her dönemden daha fazla önem verseler de; çalışma yaşamıyla ilgili yapılan araştırmalar genellikle çalışma yaşamının zorlukları ve insan hayatında yarattığı olumsuz etkilere odaklanıyor.

Çalışma yaşamında mutluluk, kişilerin sadece gelir kazanmak amacıyla değil, severek, isteyerek, tüm kapasitelerini performansa dönüştürme çabasıyla zevkle çalışmalarıdır. Çalışanın anlam dolu bir amaca yönelik tutku ve istekle, gelecekten umutlu bir şekilde, dostane bir ortamda bulunması, çalışma yaşamında mutluluğu tarif eder.

Yumurta ve tavuk ilişkisine benzer bir yaklaşım, mutluluk ve başarı için de yıllardır tartışılmaktadır. Mutluluk başarıdan önce mi gelir yoksa başarı mı mutluluktan önce gelir? Mutlu insanlar mı başarılı olur yoksa başarılı insanlar mı mutlu olur?

Başarılı insanların mutlu olacağına dair uzun yıllardır savunulan yaklaşımların aksine başarılı olup da mutsuz olan birçok insan mevcuttur. Başarılı insanlar elbette mutlu olacaklardır ama mutsuz olan kişiler için başarıyı yakalamak ve devam ettirmek çok zordur. Mutluluk başarıdan önce gelen bir duygudur. Mutlu insanlar sahip oldukları kapasiteyi kullanarak performansa dönüştürme konusunda daha başarılı oldukları için iş bulma ve sahip oldukları işte başarılı olma konusunda mutsuz olan kişilere göre daha avantajlı konumdadırlar.

Çalışan bir kişinin zamanının çoğunun ve hayatının en uzun döneminin geçtiği iş yerlerine her gün aynı heyecanla gitmesi, verimli ve yüksek performanslı çalışması, işini severek ve mutlu bir şekilde yapması hem kendi hem de kurum başarısı için önemli bir gerekliliktir. Çalışan mutluluğunu, kişinin sahip olduğu olumlu duygular, olumsuz duygular ve yaşam memnuniyetinin bileşkesi olarak ölçen araçlar mevcuttur. Çalışan mutluluğu ile ilgili çalışmalar Batı ülkelerinde daha yaygın olduğu için kullanılan ölçüm araçlarının çoğu Batı ülkelerinde yapılan çalışmalara aittir.

Bir kurumda çalışan insanlar karar verme, yenilik yapma kabiliyetine sahip olan ve kurumsal sürdürülebilirliği artırmak için temel faktör olarak görülen en kritik kaynak türüdür. Bu bağlamda kurumlar performanslarını arttırmaya yönelik çalışanların bağlılığını, memnuniyetini ve mutluluğunu geliştirmeye daha fazla odaklanmışlardır.

Çalışma yaşamındaki hiçbir sonuç sebepsiz değildir, açıkça ortada görünmeyen ve anlaşılmayan bir ya da birçok sebebin eseridir. Bu bağlamda mutluluk başarı gibi bir sonuçtur. Başarılı ve mutlu çalışanlara sahip olmak isteyen kurumların öncelikle mutluluğu etkileyen kriterleri analiz etmeleri, mutsuz eden kriterleri engelleme yolunda da aksiyonlar almaları gereklidir.

Ölçemediğimiz şeyleri yönetemeyeceğimiz düşüncesinden hareketle, çalışan mutluluğunu arttırmanın ilk aşaması mutluluğun ölçümlenmesidir. Çalışan mutluluğunu ve mutluluğu etkileyen kriterleri analiz eden Türkiye’de geliştirilmiş bir ölçek bulunmamaktadır. Kültürel ve toplumsal özelliklerin mutluluğa etkisi göz önüne alındığında, çalışan mutluluğunu Türk kültüründe analiz eden bir ölçüm aracının yapılacak araştırmalara katkı sağlayacağı düşüncesiyle 20 madde ve 5 boyutlu yapısı ile Türk kültüründe çalışan mutluluğunu ölçen güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olan “Çalışan Mutluluğu Ölçeği (ÇMÖ)”ni geliştirdim.

Çalışan mutluluğu ölçeğinde yer alan yöneticiler, çalışma arkadaşları, çalışma koşulları, kendini gerçekleştirme olanakları, takdir ve ödüllendirme kriterleri; çalışan mutluluğunu etkileyen ana değişkenlerdir. Kurumlarında çalışan mutluluğunu analiz ederek arttırmak isteyen yöneticiler aşağıdaki tabloda yer alan “Çalışan Mutluluğu Ölçeğini (ÇMÖ)” kullanabilirler.

Anketle ilgili önemli bilgilendirme: Ölçekte 5 boyut altında bulunan sorulara kurumunuzu ve kurumunuzdaki mevcudiyetinizi düşünerek cevap vermelisiniz. Soruları cevaplarken olmasını istediğiniz ya da olması gereken şeklinde değil gerçek düşünce ve duygularınızla cevaplamanız doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlayacaktır.

Çalışan Mutluluğu Ölçeği (ÇMÖ) soruları sağ sayfada yer almaktadır.

Çalışan Mutluluğu ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100 olup, 60 puanın altında olan değerlendirmeler çalışanların mutsuzluğunun göstergesidir.

“Kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum” şeklinde değerlendirme yapılan sorular ve alanlar, çalışan mutluluğu için gelişim alanlarınızı göstermektedir, bu alanlarda iyileştirme amaçlı aksiyonlar alınması tavsiye edilir.

 

YAZI HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.