Dijital Pazarlama Yol Haritası; Strateji, Araçlar ve Örnekler

Dijital Pazarlama Yol Haritası; Strateji, Araçlar ve Örnekler
Başlangıç Tarihi ve Saati: 15 Mart 2022 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 15 Mart 2022 , Saat: 21:00

Amaç:
İşletmenin dijital dünyada rekabetçi gücünü değerlendirebilmesi, tüketicilerin gereksinimlerini tespit edebilmesi ve buna göre işletme hedefleri belirleyerek dijitaldeki yol haritasını oluşturabilmesi gerekir. Bu eğitim ile dijital pazarlama yol haritasının oluşturulması için gerekli olan stratejik bakış açısına, analize, planlamaya, uygulamaya ve kontrole dayalı eylem ve araçlar üzerinde durulacaktır.

İçerik:
Dijitalleşen Dünyada Pazarlama Stratejisinin Dünü Bugünü
Pazar ve Rekabet Analizi
Müşteri Analizi
Dijitalleşen Dünyada İş Yapmanın Yeni Yöntemleri
Ürün Yerine Müşteri Geliştirmek
İş Planı Yerine İş Modeli Yapmak - İş Modeli İnovasyonu
Dijital Pazarlama Yöntemleriyle Deneysel Yaklaşımla Hipotez Testi Tasarlamak ve Uygulamak
Dönüşüm Optimizasyonu
Büyüme Korsanlığı (Growth Hacking)

TİMDER Kurucu Üyesidir.