Bütünsel Liderlik

Bütünsel Liderlik
Başlangıç Tarihi ve Saati: 03 Mart 2022 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 03 Mart 2022 , Saat: 21:00

Amaç:
Ekip yönetme sorumluluğu olan yöneticilerin lider bakış açısıyla etkili, başarılı, kaliteli ve verimli sonuç üretmesi önem teşkil eder. Bu eğitim ile yöneticilerin liderlik becerilerinin geliştirilmesine destek olunması hedeflenmektedir.

İçerik:
• Organizasyona Liderlik
     o Stratejik Perspektif
     o Hızlı Kavrayış̧
     o Kararlılık
     o Değişim Yönetimi
• Kendine Liderlik
     o İnisiyatif Almak
     o Serin Kanlılık
     o Kişisel ve İş Yaşam Dengesi
     o Kişisel Farkındalık
     o Kariyer Yönetimi
• Başkalarına Liderlik
     o Çalışanlara Liderlik
     o Katılımcı Yönetim
     o İşbirlikçi İlişkiler Kurma
     o Etkili İletişim Kurma
     o Şefkat ve Duyarlılık
     o Farklılıklara Saygı Duyma

TİMDER Kurucu Üyesidir.