Pazarlamanın Kimyası

Pazarlamada Teknoloji, Yenilik ve Vizyon Rekabeti Açısından Metaverse

06 Mart 2022

Yeni ekonomide kurumlar dijital devrimle gelen yenilikler sayesinde arkalarındaki en önemli güç olan bilgi teknolojilerine blokchain teknolojisini de ekleyerek yeni pazarlama kanallarını müşterilerinin hizmetine sunmuşlardır. Bu süreçte, pandemi sonrasında dijital dünyanın yol haritası belirlenirken, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi ve davranışların interneti ile dijital teknolojilerin entegrasyonu, yeni Metaverse evrenini yaratmıştır. Sosyal medyanın önde gelen markası Facebook’un ismini Meta olarak değiştirmesiyle gündeme gelen bu yeni evren, dijital teknolojilerin tamamının birleşimiyle meydana gelen ortak bir sanal paylaşım platformu şeklinde tanımlanmaktadır.

Bilim çevrelerinde “öte dünya” olarak da ifade edilen Metaverse, dijital teknolojilerin neredeyse tamamını kullanarak ikincil ya da çok sayıda yeni evrenler yaratmak olarak da açıklanmaktadır. Sosyal bağlantıların bir sonraki evrimi biçiminde değerlendirilen Metaverse’de sosyal etkinlikler düzenleyebilir, arkadaş buluşmaları gerçekleştirebilir, işe gidebilir, alışveriş yapabilir, iş toplantılarınızı bile düzenleyebilirsiniz. Alternatif bir dünya geliştirme arzusunun sonucu gibi de görülebilecek olan Metaverse, günlük hayatımızda bugüne kadar alışık olduğumuzun dışında şirketlerin her bir noktasını tek tek kontrol edebilecekleri sanal bir evren vadetmektedir. Metaverse uzmanları tarafından internetin ortaya çıkışından bu yana dijital alanda en büyük yenilik olarak ifade edilen bu teknoloji evrenine bilgisayarlardan başka sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak girebiliyorsunuz. Tüm bu gelişmelerle beraber Metaverse teknolojisinin sunduğu devrimsel nitelikteki en büyük yeniliklerden bir tanesi de bu evrende bulunan diğer insan ve sanal nesneleri doğrudan beş duyu ile deneyimleme imkanını tanıyor olmasıdır.

İnsan zihninin yapay bir fiziksel ortamın parçası olmasına izin veren Metaverse, insanlık için yepyeni bir çağı temsil etmektedir. Bu özelliği ile aslında siber toplumsal bir düzlem olan Metaverse, yapay zekâ eşliğinde insanlığın bugüne kadar getirdiği toplumsal hafızasını yeniden inşa etme ve yeniden tasarlama ana fikri üzerinden hayata geçmektedir. Bugüne kadar bilim çevrelerinde zamanın ruhunu anlatmak için sık sık duyduğumuz mevcut paradigmaların iflası şeklinde yapılan ve içinde bulunduğumuz yeni koşulları açıklamaya çalışan bakış açısı, Metaverse çağını da yeni bir paradigma değişikliği üzerinden yorumlamaya çalışmaktadır. Şu hâlde; kullanıcıların avatarları aracılığı ile etkileşime geçebildiği bu kurgusal dünyayı çevik pazarlama prensibiyle anlamaya çalışan iş dünyası müşterilere ulaşma aşamasında blockchain ve Metaverse teknolojilerini kullanarak dijitalleşme süreçlerini tamamlamayı başarmalıdırlar.

Metaverse siber sistem üzerinden bireyselliğe izin vererek, zihinsel ve sosyo-kültürel açılardan içerik oluşturabilme ve kullanıcılara adeta kendini gerçekleştirme imkânı sunmaktadır. Öte yandan; Blokchain internet ağı üzerine kodlanmış (şifrelenmiş) jeton anlamına gelen NFT’lerin Metaverse teknolojisine entegre edilebilmesi de sanal ortama ekonomik farklı bir boyut kazandırmaktadır. Tüm bu yönleriyle Metaverse’nin sadece bir sanal oyun platformu olmadığının net bir şekilde anlaşılmasıyla şirketlerin gelecekte bu sanal evrende varlığını sürdürebilme kaygıları artmaktadır.

Yakın geleceğin baskın teknolojisi olarak şirketlerin yeni bir teknolojik yaşama geçişini mümkün kılan Metaverse, kullanıcılar arasında hiper gerçek bir alternatif dünya anlamına gelmektedir. İnsanların kalıcı çevrimiçi üç boyutlu sanal ortamda iletişim içerisinde olabilmesine olanak veren bu dijital dünya beraberinde de ekonomilerin ve işletmelerin dijital dönüşümünü kaçınılmaz yapmaktadır. Bu yüzden de her şeyin blockchain tabanlı bir sistemle birbirine entegre olduğu Metaverse teknolojisi köklü bir dönüşüm sürecini ekonomilerin ve işletmelerin birincil önceliği yapmaktadır. Buna göre, internetin evrimi ile beraber Web 3.0 ve Web 4.0 gerçeği sonrasında Metaverse evrenindeki gelişim bu yeniliklere direnç gösteren şirketleri yeniliklerin sonuçlarını dahi göremeden sistem dışı bırakacaktır.

Bu gelişmeler ışığında; Web 3.0 ve Web 4.0 ekonominin boyutlarını değiştirmekte, merkezi olmayan uygulamalar, merkeziyetsiz finans sistemi ve kripto paralar yeni bir Metaverse ekonomisini ortaya çıkarmaktadır. TİMDER üyesi şirketlerin temsilcileri, baş döndüren bu teknolojik oluşumlar karşısında kendini sürekli yenilemeli, Metaverse ekonomisinde var olmaya devam etmek için yönetim ve pazarlama stratejilerini bu değişimlerle uyumlu bir yapıya taşıyabilmelidirler. Daha açık ifade etmek gerekirse, yapı malzemeleri pazarında şirketler geçmişte 1990’ların ortasında internetin yaratılışı sırasında, ardından bugün artırılmış gerçeklik ve Metaverse’e kadar uzanan süreçte, kurmuş oldukları yeni iş modellerini bundan sonra da sürekli artan bir ivmeyle geliştirmeye devam etmelidirler.

YAZI HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.