Pazarlamanın Kimyası

Dijitalleşen Dünyada Yeni İş Yapma Modelleri

09 Nisan 2023

Pazarlama 5.0’ın insan için teknoloji yaklaşımıyla pazarlama uygulamaları giderek daha fazla kişiselleştirmeye ve kullanıcılar için daha sezgisel bir deneyime doğru evirilmektedir. Nesnelerin interneti, makine öğrenimi ve yapay zekâ yoluyla daha akıllı ve bağlantılı olan yeni nesil pazarlama faaliyetleri, müşteriler hakkında daha fazla bilgi elde ederek, alıcıya özel hedeflenmiş pazarlamaya olanak sağlamaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak, tüketici ve endüstriyel pazarlardaki markalar, temel iş süreçleri için kullanıma hazır olan ve yapay zekâ ile geliştirilmiş yüksek öngörülü algoritmalardan yararlanarak doğru müşteriye doğru teklifi sunabilmektedir. Böylece, iş dünyasında yaşamsal önem kazanan dijital veri analitiği teknolojileri sayesinde, tek bir müşteriye özel pazar bölümü için pazarlama ve müşteriye özel teklifler yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Buna göre, kullanıcılar internette gezinirken bilgisayar ya da mobil teknolojilerin arkasındaki algoritmalar devreye girmekte ve kullanıcının en çok ilgisini çekecek ve satın alma kararını yönlendiren gönderiler karşısına çıkmaktadır. Bu süreçte algoritmalar aracılığıyla kullanıcıların sosyal medyada yaptıkları her şeyi bilen ve neleri tercih edebileceğini tahmin eden dijital teknolojiler markaların geleceğini şekillendirmektedir.  

Dijitalleşmenin iş yaşamında meydana getirdiği baş döndürücü değişimler, işletmelerin ve tüketicilerin davranışlarında radikal değişimleri beraberinde getiren iş modellerinin önünü açmıştır. Dijitalleşen dünyada ortaya çıkan yeni iş modelleri, e-ticaret ve dijital pazarlamayla birlikte internetten alışveriş deneyimini geliştirmekle kalmamış, çevrimiçi öğrenme ve uzaktan çalışma tercihini de hızlandırmıştır. Burada kritik olan nokta; örgütlerde dijital dönüşümün sadece teknolojik değil kültürel bir dönüşüm olduğunu da bilerek, teknoloji ve iş modeli ile uyumlu pazarlama stratejilerini hayata geçirebilmektir. Bunun doğal bir sonucu olarak işletmeler, iş modelindeki yeniliklerle müşteri davranışlarındaki yenilikleri anlayıp, doğru dijital kanalları kullanarak, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler sunabileceklerdir.

Özetlemek gerekirse, dijitalleşmenin yüksek verimlilikte kazanımlar getirmesi, şirketlerin veri analitiği çözümleri ve sohbet robotları üzerinden müşterilerine kişiselleştirilmiş etkileşimler sunabilmesine olanak vermiştir. Bu şartlar altında, işletmelerin faaliyetlerinde belirleyici olan dijital teknolojiler, dış müşteri memnuniyeti, iç müşterilerin sadakati ve işletme performansı üzerinde oldukça olumlu etkiler göstermiştir. Şu hâlde; kullanıcıların dijital platformları sosyal medya aracılığıyla sürekli kullanmaları internette pazarlamanın yeni bir ticaret anlayışı olarak hayatımıza girmesini sağlamıştır. Öte yandan, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik, hibrit gerçeklik, blok zincir teknolojileri tüketici davranış ve tercihlerini etkilemekle kalmamış, tüketici satın alma karar sürecini yeniden yapılandırmıştır. 

Görüldüğü üzere, dijital verilerle şekillendirilen bilgi ekonomilerinde büyük veri, psikometri, sosyal medyada dijital izler birlikte bir araya geldiğinde, işletmelerin elinde müşteri davranışlarını yönlendirmede büyük bir potansiyel güç ortaya çıkmaktadır. Dünyada sosyal medya kullanıcılarının neredeyse tamamının paylaşım bilgilerinin analizi sonucunda, davranış özelliklerini haritalamak ve dijital reklamlar yoluyla satın alma kararlarını etkilemek mümkün olmaktadır. Sosyal medya hesap sahiplerinin yaptıkları paylaşımlar ve sosyal medyadaki davranışsal hareketler sonucunda kendileriyle ilgili elde edilen bilgiler, markalar tarafından kullanıcıların davranış profillerinin çıkarılmasında kullanılmaktadır. Bu özellikleriyle online reklamlarla bir topluluğun dijital ayak izleri takip edilerek, davranışsal hedefleme sonrasında reklamın hedefi isabetli hale getirilebilmektedir. Böylelikle, online pazarlama faaliyetlerinde anahtar kelimelerle markanın potansiyel tüketicisi olan kullanıcıların davranış eğilimleri izlenmekte, alışveriş sitesinde hangi ürünlere ne kadar süre baktığı ve sepete ekleyip eklemediği türünde bulgulara ulaşılmaktadır. 

TİMDER üyesi şirketler, internet girişimlerini uygulama sırasında, sosyal medya planları, viral içerikler konusunda ve dijital analitik araçların analizinde mutlaka planlı büyüme stratejisi izlemeyi başarmalıdırlar. Dijital ortamlarda planlı büyüme stratejisi gerçekleştirilirken, sosyal medya pazarlama performansı, internet trafiği, sosyal medyadaki takipçi sayısı şeklindeki ölçülebilir dijital büyüme metriklerine geniş yer verilmelidir. Dijital pazarlama faaliyetleri açısından ölçemediğimiz hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğimiz ve kontrol edemediğimizi de yönetemeyeceğimiz ilkesinden hareketle, somut metriklerden yola çıkmak hedeflenen pazarlama performansına ulaşmada çok yararlı olacaktır. TİMDER üyesi inşaat malzemeleri satıcılarının online ortamda pazarlama strateji ve taktiklerini hayata geçirirken, sürekli artan bir rekabetin üstesinden gelebilmeleri için çevik pazarlama kararları mutlaka analitik ve veri bazlı olmalıdır. Sonuç olarak, dijital çağda müşteri deneyimini merkeze alan çevik örgütler, dijital teknolojilerle biçimlenen güçlü iş modellerinin müşteri problemlerine etkili ve inovatif çözümler getirmesine önem göstermelidirler.

YAZI HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.