Başkan'dan

Temel Strateji Alanlarımız Dört Ana Tema Etrafında Şekilleniyor

05 Temmuz 2021

Kuruluşundan bu yana yapmış olduğu tüm çalışmalar ve başarılı işler ile günümüze gelen TİMDER, içinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojinin ve dijitalleşmenin sürekli değişim yaşadığı küresel arenada tüm paydaşlarına misyonu ışığında yeni ufuklar açabilmelidir.

Sektörü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerimizin kurumsal gelişimine katkıda bulunmak, iletişimini artırmak, faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına temel strateji alanlarımızı dört ana tema etrafında şekillendirdik. Derneğimizin misyonu doğrultusunda; temaların belki de en önemlisinin, paydaşlarımızın gelişimini sağlamak ve yetkinliğini artırmak olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte kurumsallaşma ve dijitalleşme ile sürdürülebilirlik temalarını da gelişim ve yetkinlik ile birlikte değerlendiriyoruz. 

Bu temalara yönelik strateji alanlarını, oluşturacağımız yeni vizyon ışığında projelerle destekleyeceğiz. Hedeflerini somut olarak belirlediğimiz strateji alanlarına yönelik projelerimiz, ana temaların nasıl uygulamaya alınacağının göstergeleri olacak.

UNICERA Fuarımız ile birlikte TİMDER Dergisi ve tüm sektörel yayınların, çalışmaların devamlılığını sağlayacağız. TİMDER Akademi faaliyetlerimizi de yeni dönemde günümüz koşullarını göz önünde bulundurarak hem online hem yüz yüze olmak üzere sürdüreceğiz. 

Günümüz dünyasında kaçınılmaz bir kavram olarak karşımıza çıkan dijitalleşme konusunda da gerekli adımları atacağız. Dijital dönüşüm olmazsa olmaz bir biçimde tüm iş yapış şekillerimizi, yöntemlerimizi, satış ve pazarlamamızı değiştiriyor. Bu nedenle sektörde yer alan üye ve paydaşlarımızın bu değişim ve dönüşümü kaçırmamaları adına bir Dijital Olgunluk Seviyesinin belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda dernek olarak bir çalışma başlatmayı planlıyoruz.

Günümüz koşullarında doğru ve anlamlı büyümenin yolu kurumsallaşmadan geçtiği için bir kurumsallaşma programını da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu programı gönüllü ve derneğin belirleyeceği kriterler çerçevesinde üyelerin hizmetine sunacağız.

Kurumsallaşmak, gelişim ve uyum için tüm paydaşlarımıza yol göstermek, belirleyici olarak üretici bayi ilişkilerini en iyi seviyeye çıkarmak adına bu projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

YAZI HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.