Çalışan Mutluluğu

Takım Olmak mı Bir Arada Olmak mı?

28 Aralık 2018

Takım çalışması, yaşayan tüm canlılarda görülen bir yetkinliktir aslında. Bir arada “V” şeklinde uçan kazlar, birbirlerine yardım eden karıncalar ve insanlar... Peki, onları takım yapan nedir?

Takım olmak için;
Birden fazla kişi bir araya gelmeli,
Ortak bir amaç olmalı,
Kişiler arasında iş birliği olmalı,
Yönetici olmalıdır.

Günümüz işletmelerinde yukarıda belirtilen koşullardan iki tanesi kesin sağlanıyor. Tabi ki birden fazla kişi bir yönetici eşliğinde bir araya geliyor ama amaç ve iş birliği konusu maalesef halen sağlanmış değil.

Hangi sektörde yer alırsa alsın tüm işletmelerin temel amacı kar etmek ve sürdürülebilir olmaktır. İşletmeler bu amaçlarına ulaşmak için gereken tüm maddi ve manevi yatırımları yaparlar. Dünyanın en gelişmiş makine teçhizatını alıp işletmenize koyabilirsiniz ama onu kullanacak olan insanlardır. Sizin işletmenizde, kendi işi gibi sahiplenip çalışan kişiler yoksa o teçhizatların değeri sıfırdır. İşletmedeki çalışanların etkin bir takım çalışmasıyla ortak amaca yönelik ilerleyebilmeleri için sağlanması gereken çeşitli koşullar var.

Etkin takım çalışması için gereken unsurları sıralayacak olursak:

Doğru takım kurulması ve takım üyesi sayısı:
Etkin bir ekip yönetimi için ideal ast sayısı 6-8 arasında değişir, bu sayı en fazla 12 olmalıdır. Takım üyelerinin taşıdığı teknik özellikler pozisyon bazında değişebilir. Ama pozisyon ve mevkiden bağımsız olarak aşağıdaki sorulara bütün üyeler için olumlu yanıt alabilmek gerekir:

 • İşini severek yapıyor mu?
 • Enerjisi yüksek mi, diğerlerine de enerji veriyor mu?
 • Ekibe yeni katılan bir üyeyi iyi karşılıyor mu?
 • Zor durumdaki ekip üyesine yardımcı oluyor mu?
 • Suçlamadan ve savunmadan durum değerlendirmesi yapıyor mu?
 • Farklılıkları anlamaya gayret gösteriyor mu?
 • Problem çözmeye istekli, gayretli ve çözüme inanıyor mu?
 • Bilgi ve düşüncelerini paylaşıyor mu?
 • Sorumluluk ve inisiyatif alıyor mu?

Hedefin doğru belirlenmesi: Hedefi sadece sizin bilmeniz başarı için asla yeterli değildir. Sadece çalışana aktarmanız da yeterli değildir. Kurum hedefinizin;

 • Somut ve net olması,
 • Tüm çalışanlar tarafından bilinmesi ve benimsenmesi,
 • Belirgin olması,
 • Ulaşılabilir olması,
 • Zorlayıcı ve heyecan verici olması gereklidir.

İletişim ve etkileşim: Hepimiz birbirimizden farklıyız ama birbirimizi tamamlıyoruz. Kurum içinde farklı karakterlere sahip kişilerin bireysel istek ve taleplerini geri plana itip hırslarından kurtularak profesyonelce çalışmaları kritik bir konudur. Bir kişinin çok iyi eğitim alması ve deneyimli olması onu iyi bir takım üyesi yapmaz. Önemli olan takım içinde iş birliği içinde çalışma becerilerine sahip olmasıdır. Çoğu yönetici eğitim ve deneyimi iyi olduğu için çok hırslı ve çatışmayı seven kişileri işe almak gibi büyük bir hata yapar ve keskin sirkenin küpüne zarar verdiğini göz ardı eder. Birlikte çalışma becerileri olarak sınıflandırdığımız; etkin iletişim, empati, farklılıklara saygı gösterme ve stresini etkin yönetme becerileri analiz edilerek kişiler işe alınmalıdır.

Paradigmalardan kurtulma ve empati: Paradigma yani kalıp düşünceler de takımların korkulu rüyalarından biridir. Zaman ve mekan değiştikçe doğruların da değiştiği bir dünyada iş hayatında tek bir doğrunun sürekli geçerli olması mümkün değildir. Bu nedenle bir fikre ya da düşünceye sıkı sıkıya bağlanmak yerine yeni fikir ve düşüncelere açık olmak takım çalışmasında başarıya ulaştırır. Farklı fikri ve düşünceyi reddetmek yerine farklılıkları anlayıp saygı göstermek yani empati kurmak gerekir. Empati, farklılıkları anlayıp saygı göstermeyi bünyesinde barındıran bir kavramdır, farklılıkları benimsemek değildir. Farklılık bize yeni imkanlar yaratabilir ya da vizyonumuzu genişletebilir.

Takım olmak sadece insanların bir arada olması demek değildir. Aynı amaca yönelik olarak ikiden fazla kişinin bir yönetici önderliğinde etkin iletişim ve etkileşimle, empati çerçevesinde bir arada olması takım olmayı sağlayacaktır.

YAZI HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.