Dipnot (2017 Öncesi)

İş Yerinde Motivasyon

31 Ağustos 2015

Motivasyon; genel olarak, “insanı harekete geçiren ve hareketini devam ettiren süreç” olarak tanımlanır ve insan kaynaklarının en önemli fonksiyonlarından biridir. Bir insanın bir işe başlaması, başladığı bir işi devam ettirmesi için motivasyona ihtiyacı vardır ancak uygulama aşamasında motivasyon hep ihmal edilir.

Motivasyon artarsa performans artar, motivasyon azalır ise performans düşer. Bu bağlamda çalışanın motivasyonunun yüksek olması şirket başarısı ile doğru orantılı olduğu için, kurumların motivasyona gerekli önemi vermesi kaçınılmazdır.

Günümüzde motivasyon arttırma yöntemlerinde yaygın olarak; iş tanımlarının yapılması, iş basitleştirme, işe teşvik etme, iş planlaması gibi uygulamalara gidiliyor.

İş tanımının yapılması, personelin iş yetki sınırlılıklarının ve görevlerinin net olarak belli olmasını, kısacası personelin “ne” yapacağını bilmesini temel alır. Ne yapacağını tam olarak bilmeyen bir personel aldığı kararlarda ve yaptığı uygulamalarda kendinden emin olamaz ve bu onun motivasyonunu olumsuz yönde etkiler.

İş basitleştirme daha çok kompleks işlerde uygulanır ve amacı işi basitleştirerek personelin daha spesifik bir görevde uzmanlaşmasını sağlamak ve böylece motivasyonunu arttırmaktır.

İşe teşvik en sık kullanılan motivasyon arttırma yöntemlerinden biri olup, ödül sistemini temsil eder. Verilecek olan ödülün çalışan açısından maddi ya da manevi bir değeri olması önem taşımaktadır. Bu kapsamda ödüllerin değerleri, miktarları, zamanlaması ve adil dağılımı ile ilgili düzenlemeler yapılır.

İş planlaması kapsamında ise iş rotasyonu, iş genişletme ve iş zenginleştirme uygulamalarına değinilebilir ve bunların motivasyon üzerindeki etkilerine göre tekrar düzenlemeler yapılır.

Motivasyon bireysel bir olgu olduğu için ve çalışanların her biri birey olarak değerlendirildiğinde değişik kişilik yapıları söz konusu olduğu için motive edici faktörler de farklılık gösterir. Bu nedenle kurumların personelini iyi gözlemlemesi ve onları motive edecek ihtiyaç uygulamalarını doğru belirlemesi oldukça önemlidir. Kurumlar bu bağlamda bazı motivasyon araçlarına ihtiyaç duyar. Bu araçlardan bazıları arasında; etkin iletişim, takdir etme, iş güvenliği, yeterli ve adil ücret sistemi, kararlara personel katılımı, sorumluluk dağılımı, kendini gösterme ve yeteneklerini kullanabilme imkanları, iyi çalışan ilişkileri yer alır.

Çalışma ortamının durumu da motivasyonu etkileyen unsurlar arasında gelir. Çalışma ortamının rahat, konforlu ve sağlıklı olması motivasyon artırmada etkin yöntemlerden biridir. Ofisin temizliği, düzenli ve tertipli oluşu, ısısı, havalandırması, rutubeti gibi özellikler çalışanların yaratıcı ve verimli olmalarında etkilidir. Bununla beraber çalışma ortamında tüm çalışanların birbirleriyle uyum içinde olmaları da çok önemlidir. Samimi ve cana yakın çalışma arkadaşlarının bulunduğu şirketler, bireylerde iş tatmininin sağlamasına yardımcı olur.

Çalışanlar işe ilk başladıklarında %90 oranında yüksek motivasyonla başlarlar. Motivasyonun sürekliliği, bağlı bulunan yönetici ile olan olumlu etkileşimle paralel olarak devam eder. Çalışanlar, bilgilerini, tecrübelerini, kendi davranışlarını ve gerçeklerini kullanabilmelerine fırsat verecek yöneticilerle çalıştıklarında motivasyonları yükselir. Aldıkları görev ve sorumluluklarda aidiyet duygusunu hissetmeleri de kaçınılmaz olur.

YAZI HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.