Dipnot (2017 Öncesi)

İş Yerinde Arkadaşlık İlişkileri

15 Şubat 2015

İşyerinde ilişkiler karmaşık yaşanıyor. Çalışma arkadaşlarımızla bir taraftan yarışırken, diğer taraftan ortak işlerin başarıya ulaşması için beraber çalışıyoruz.

Zamanımızın büyük bir bölümünü işyerimizde, iş arkadaşlarımızla geçiyoruz. Bazen sabahlara kadar birlikte çalışıyor, bazen farklı görüşleri savunuyor, senede ortalama 220 günümüzü birlikte geçiriyoruz. Bu kadar çok vakit geçirdiğimiz kişilerle olan ilişkilerimiz de haliyle hayatımızda büyük önem taşıyor. Sağlam arkadaşlıklar bireye, işe ve kuruma katkı sağlarken çürük ilişkiler hem çalışana hem de şirkete büyük zararlar veriyor. İş arkadaşlarıyla olan ilişkilerde mesafeyi korumak gerekiyor. Ne çok soğuk, uzak ne de çok iç içe samimi ilişkiler kurmak gerekiyor.

Yapılan araştırmalar, iş yerindeki arkadaşlıkla iş doyumu arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. İş yerinde çok yakın bir arkadaşım var diyenlerin, iş doyumunu ölçen birçok parametrede daha yüksek değerlendirmeler yaptığı görülüyor. Yine bu araştırmalarda, işine odaklı, zevkle ve istekle çalışanların oranı "işyerinde yakın arkadaşı olanlar" arasında yüzde 56’yken, "işyerinde yakın arkadaşı olmayanlar" arasında sadece yüzde 8 olarak belirtilmiş. Sosyal hayatımızda görüşmek isteyip istemediğimiz insanları seçebilirken iş hayatında maalesef böyle bir lüksümüz yok.

Arkadaşlık ve düşmanlık arasında gidip gelen bu ilişkilerin merkezinde ise ‘baskı’ ve ‘çatışma’ bulunuyor.  İş arkadaşlarımıza hem pozitif hem negatif duygular besliyoruz. Aile içi ilişkilerde de buna benzer karışık duygulara sıklıkla rastlamak mümkün. 

Kurum içi ilişkilere odaklanan birçok çalışma ya oldukça pozitif, kurumu daha dinamik ve başarılı bir iş ortamı haline getiren ilişkilere yer vermekte ya da tam tersi düşmanlıklar ve birbirine köstek olan bir dizi ilişkinin şirkete zararlarını araştırmakta. Çalışma sonuçları da beklenene paralellik gösteriyor. Olumlu ilişkilerin şirket başarısına olumlu yansımaları olurken, olumsuz ilişkiler takımın veya şirket genelinin performansını aşağıya çekiyor. 

İşyerindeki arkadaşlık, işe odaklanma konusunda bir engel olabiliyor. Kaygı, gevşeklik veya ciddiyetsizlik yaratabiliyor. Aşırı samimiyet yaşanmış ise ona güvenilerek, işe yakışmayacak tavırlar sergilenebiliyor. Bu da odaklanmayı zorlaştırıyor. Önce arkadaş olup aynı yerde çalışmaya başlamak, o yere daha kolay adapte olunmasına, bağlanılmasına ve güvende hissetmeye yardımcı oluyor. Çalışılan yerde arkadaşlık edinmek ise iş ve özel hayat dengesini daha rahat kurmayı sağlıyor.

İş yeri arkadaşlıkları özellikle İK sektöründe her zaman tartışılan ama bir türlü uzlaşılamayan bir konudur. Bu konuda yapılan araştırmaların bazıları işten ayrılma nedenlerinin başında ofis ortamında yaşanan anlaşmazlıkların ilk sırlarda yer alığını gösteriyor. Bazı araştırmalar ise iş yeri arkadaşlıklarının kariyere olumlu yönde etki yaptığını belirtiyor.

İş hayatında arkadaşlık neden önemli?

 • Hayatımızın en fazla zamanını geçirdiğimiz ortamda arkadaş ilişkilerimiz oldukça önemlidir.
 • İyi bir iş arkadaşıyla fikirlerinizi ve uzmanlıklarınızı birleştirdiğinizde çok güzel projeler doğar.
 • Her zaman için işte sevdiğiniz bir arkadaşınız varsa ofise gitmek daha çekici gelir.
 • Genelde iş arkadaşları benzer özelliklere sahiptir: aynı yaş grubu, benzer okullar, ortak etütler v.b.
 • İş hayatı çok acımasızdır. Böyle bir ortamda güvenilir bir arkadaş her zaman insana iyi gelir.

İş hayatındaki arkadaşlıkta dikkat edilmesi gerekenler

 • İş arkadaşlıkları biraz baskıya dayanıklı olmalıdır.
 • Yalan dolan olmadan, içten iletişimden yana olmalısınız.
 • Öncelikle arkadaşlığınızın başlangıcında, ardından her daim iş hayatında uyanık olun.
 • Sosyal hayatınızda birlikte vakit geçirme konusunda biraz limitleriniz olsun.
 • Arkadaşlık hırslara yenik düşmemeli. İş hayatındaki arkadaşlıkların zedelenmesinin baş nedenlerinden biri bir alanda yarışıyor olmak veya hiyerarşik değişimlerdir.
 • Tek bir kişiyle fazla samimi olup diğerlerini görmezden gelmeniz size çok fazla düşman kazandırır.
YAZI HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.