İletişimde İletişim

Yönetici Kimdir?

04 Mart 2022

◉ Diğer insanları etkilemek, kendi doğruları ekseninde değiştirmek isteyen ve kararlarını kabul ettirmek için başkalarını ikna etmeye çalışan, güç motivasyonu yüksek kişilerdir.

◉ Her işlerini mükemmel yapmak ve kusursuz iş çıkarmak için çalışan başarı motivasyonu yüksek kişilerdir.

◉ Her işin temelini ve ayrıntılarını bilmek isteyen, düşünmeyi ve karmaşık sorunları seven, anlama motivasyonu yüksek kişilerdir.

◉ Asla pes etmeyen, hatalarından ve başarısızlıklarından ders çıkaran, sürekli öğrenme sürecinde olan öğrenme ve gelişim odaklı kişilerdir.

◉ Olumsuz duygularla başa çıkabilen, kendi duygularının farkında olan, kendi duygularını yönetebilen kişilerdir.

◉ Üretken, risk alan, hatalarından ders çıkarıp gelişimlerine devam eden, girişken, kolay karar veren, kriz halinde soğukkanlı, hayır demeyi bilen kişilerdir.

Bir yöneticinin başarısı ne ile ölçülür?
◉ Yöneticinin başarısı, amaçlara ne kadar yaklaştığının ölçüsü olan etkinlik ve kaynakları ne kadar iyi kullandığını ortaya koyan verimlilik kriterleri ile ölçülür.

◉ Yönetici, geleceğe dönük vizyon sahibi olmalıdır. Bunun anlamı; şirketin geleceğiyle ilgili olarak sürekli yeni fikirler geliştirmek, kurumun amaçları ile ilgili görüşler sunmak, gelecekteki imkanlar konusunda öngörü sahibi olmak demektir.

◉ Yönetici, ekibinin hakkını teslim eder, onların çalışmalarının arkasında durur, sahip çıkar, doğru yönlendirir, bağlılık ve takım ruhu aşılar.

◉ Bir yönetici göreve gelir gelmez yüksek sesle düşünme hakkından hemen feragat etmelidir. Düşünceler gizli tutulmalıdır, yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilir.

◉ Yöneticiler, iş başında eğitim ve rehberliğin kendi sorumlulukları olduğuna inanmadıkları zaman girişimleri zarar görür ve başarısız olur.

◉ Yöneticiler, yeni bilgi ve tekniklerin, derhal uygulamaya başlanıp sürekli olarak kullanılmadıkları takdirde çabuk unutulacağını bilmelidir.

Sembolik Yönetim
◉ Bir örgütün başarı ya da başarısızlığında, yöneticilerin kontrolü dışında kalan ve daha çok örgüt dışındaki güçlerin ve değişkenlerin etkisi olduğunu savunur.

◉ Buna göre yöneticilerin başarısı ve başarısızlığı dış etkenlere bağlıdır ve yöneticiler dış etkenler tarafından kısıtlanır. Bir örgütün başarısında, yöneticilerin etkinliği ve başarısından ziyade; rakipler, müşteriler, yasal ve politik odaklar, teknolojik ve ekonomik değişim ve gelişmeler, pazar koşulları gibi, yöneticilerin çok da fazla müdahil olamadığı dışsal faktörler belirleyicidir.

◉ Örgütün performansında yöneticilerin rolü sınırlıdır. Yani örgütün başarısında yöneticilerin etkisi ve başarısı sembolik bir öneme sahiptir.

Omnipotent Yönetim
◉ Omnipotent yönetim görüşü, örgütün başarı ya da başarısızlığından doğrudan doğruya yöneticileri sorumlu tutan görüştür.

◉ Omnipotent görüşüne göre yöneticiler tüm konularda yetkindir, örgütün başarısı onların aldıkları karar ve uygulamalara bağlıdır.

◉ Etkili ve başarılı yöneticiler, şirketinin güçlü ve zayıf yönlerini bilir, tehditlere karşı önceden gereken tedbirleri alır, fırsatları değerlendirme noktasında geç kalmaz, gündemi takip ederek değişime uyum sağlar.

◉ Şirketin amaç ve hedeflerini tayin ederek örgüte yön verir ve çalışanlarına vizyoner liderlik yaparak gösterdiği yönde ilerlemelerini sağlar.

◉ Eğer yöneticiler bunları yapamazlarsa, şirketlerinin performansını arttıramamış olurlar ve başarısızlığın baş sorumlusu haline gelirler.

Bir yöneticide olması gereken olmazsa olmaz koşul ÖZGÜVENDİR!
Ancak her ortama ve kültüre göre dengelenmelidir.
Özgüvenin azı GÜVENSİZLİK
Çoğu UKALALIK ve EGO’dur.
Özgüven kendimizi kabullenişimizdir.

Bir yöneticinin başarısının bağlı olduğu etkenler:
%30 Kişilik
%25 Bilgi ve beceri
%45 Temsil yeteneği

◉ Yöneticiler çalışanlarının en çok neye ilgi duyduğunu genellikle anlayamazlar.

◉ Her çalışanı teşvik eden ögeler farklıdır.

◉ Çalışan bir işi mecbur olduğu için yapmamalı, istemesi sağlanmalıdır.

Bir yönetici işe alım yaparken iki şeyi ayrı ayrı detaylı bir şekilde incelemelidir:

1. Skills / Beceriler ‘Sonradan öğrenilen şeyler’

2. Competences ‘Doğuştan gelen özellikler’

Yönetici;
◉ Çalışanın şikayetleri büyümeden müdahale etmeli ve çözüm bulmalıdır.

◉ Herkesin kendi şikayetini dile getirmesine izin vermelidir.

◉ Her duyduğunu dinlemeli ancak her duyduğuna inanmamalıdır.

◉ Çok çabuk karar vermemelidir.

◉ Aldığı kararları herkesin bilmesini ve hızlıca uygulamaya geçmesini sağlamalıdır.

◉ Çalışanları arasında adaletli davranmalıdır.

◉ Lider vizyonuna sahip olmalı, cesaretle hedefine doğru emin adımlar atarak sorumluluğu ve yükümlülüğü almalıdır.

Soruların cevaplarını bulmada 5 aşama:
1) Gerçekleri bir araya getirin.

2) Elinizdeki verileri test edin.

3) Mantıksız düşüncelerden kurtulun.

4) Tecrübelerinize dayanarak kararınızı verin.

5) KARARINIZI HAYATA GEÇİRİN

YAZI HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.