TİMDER Akademi'de 21 Mayıs Salı; Stratejik İletişim Atölyesi

15 Mayıs 2024 Çarşamba

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 21 Mayıs Salı; Stratejik İletişim Atölyesi

Stratejik İletişim Atölyesi ile katılımcılara etkin iletişim kurma, ihtiyaçları ve istekleri olumlu bir dille karşı tarafa iletme, gözlem ve hisleri doğru ifade etme ve duyup anlama becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

• Kişisel farkındalık
• Güven yaratma
• Sözel ve yazılı iletişim
• Beden dili kullanımı

Hedef Kitle
Genel katılıma açıktır.

Ön Kayıt İçin:

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.