TİMFED 8. Olağan Genel Kurulu 17 Haziran'da Gerçekleşecek

01 Haziran 2021 Salı

TİMDER'den Haberler
TİMFED 8. Olağan Genel Kurulu 17 Haziran'da Gerçekleşecek

Federasyonumuzun 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 17 Haziran 2021 Perşembe günü, saat 15:00'de, Dedeman İstanbul Hotel'de, aşağıda bulunan yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 24 Haziran 2021 Perşembe günü aynı gündemle, aynı yerde ve saatte nisapsız olarak ve girişte HED Kodu Kontrolü yapılarak gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:

1-    Açılış,
2-    Kongre Başkanlık Divan seçimi,
3-    Saygı duruşu,
4-    Divan Heyetine alınacak karar ve düzenlenecek tutanaklara imza atma  yetkisinin verilmesi,
5-    Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile  Gelir-Gider Tablosunun okunması ve görüşülmesi,
6-    Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
7-    Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
8-    Üye aidat yönetmeliği değişik önerilerinin görüşülerek karara bağlanması,
9-    Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
10-  Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları için asil ve  yedek üyelerin seçimi,
11-  Dilekler ve temenniler,
12-  Kapanış

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.