TİMDER Akademi'de 29 Mart Salı; Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Yönetimi

23 Mart 2022 Çarşamba

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 29 Mart Salı; Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Yönetimi

Amaç:
Her kurum kendi kültürünü ve hedeflerini kendi çalışanlarına empoze ederek faaliyetlerini bu kültürden ayrılmadan yürütmek ister. Kurum kültürü oluşturulması ve yönetimi eğitimi ile kurumda aidiyetin oluşturulması ve kurum içi olası çatışmaların kurumsal iletişim yolları ile yönetilebilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik:
• Kurumsal Kültür Nedir?
• Kurumsal Kültürün Oluşturulması ve Kalıcı Hale Getirilmesi
• Kurumsal Kültür ve Aidiyetin Verimliliğe Etkisi Nelerdir?
• Kurum İçi İletişim Kanalları
• İletişimdeki Engeller ve Çatışma Nedenleri
• Konuşmada Güçlü̈ ve Zayıf Sözcükler
• Kurumsal Kültürünün Korunmasında Çatışma Yönetimi


      Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.