TİMDER Akademi'de 26 Ocak Salı; Dijital Ortamda Ekip Çalışması ve İletişimi

20 Ocak 2021 Çarşamba

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 26 Ocak Salı; Dijital Ortamda Ekip Çalışması ve İletişimi

Amaç:
Çalışanların aynı ofis çatısı altında olması ekip çalışması ve iletişimi açısından büyük bir kazançtır. Bu eğitim ile sosyal izolasyon döneminde ekip çalışması ve iletişiminin dijital ortamda devam ettirilmesi ve arttırılması amaçlanmaktadır.

İçerik:
• Takım Nedir?
• Etkili Takımların Özellikleri
• Uzaktan Çalışmada Sinerji ve Birlik Duygusu
• Sanal Ortamda Takımların İş Birliği
• Empati Kurmanın Yolları Nelerdir?
• Takım Üyelerinin Zayıf Yönlerinin Geliştirilmesi
• Sanal Ortamda Etkili Ekip Üyesi Olmak, Takımda İletişim
• Uzaktan Çalışmada Ekiplerin Takibi ve Koordinasyonu
• Uzaktan Çalışmada Takım İlişkilerini Oluşturma ve Yönetme
• İnternet Üzerinden Sözlü ve Sözsüz İletişim
• Uzaktan Çalışmaya Yönelik İletişim Yöntemleri
• İş Arkadaşları İle Sesli Ya Da Görüntülü İletişim

 

Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.