TİMDER Akademi'de 24 Şubat Perşembe; Zamanı Yönetme ve Sonuç Odaklılık

22 Şubat 2022 Salı

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 24 Şubat Perşembe; Zamanı Yönetme ve Sonuç Odaklılık

Amaç:
Zaman önemli bir kaynaktır. Zaman yönetimi ise diğer kaynakların yönetiminde olduğu gibi analizlerden ve planlamadan yararlanmayı gerektirir. İyi bir zaman yönetimi sonuca odaklanmada başarıyı sağlayıcı bir faktör olarak görülmektedir. Bu eğitim ile zaman yönetimi prensiplerinin anlaşılması ve sonuç odaklı bir yaklaşım oluşturulması amaçlamaktadır.

İçerik:
• Zaman Kavramı ve Özellikleri
• Zaman Yönetimindeki Temel Unsurlar ve Etkili Görevlendirme
• Zaman Planlaması ve Değerlendirme Teknikleri
• Günlük Rutinlerinin Belirlenmesi
• Kişisel Zamanı Etkin Kullanmak İçin Dikkat Edilecek Hususlar
• Zaman Planlamasında Başarısızlık Nedenleri
• Öncelikleri Bilmek, Sıralamak ve Sonuç Odaklı Yaklaşım
• Sonuç Odaklı Yaklaşım Adımları


                                   Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.