TİMDER Akademi'de 24 Ekim Salı; Kurumsal Gelişim Atölyesi

20 Ekim 2023 Cuma

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 24 Ekim Salı; Kurumsal Gelişim Atölyesi

Kurumsal Gelişim Atölyesi ile katılımcıların verilen vakadaki üzerinde strateji, kültür, süreç gibi kurumsal gelişim alanlarında çok boyutlu düşünmesini ve fikir üretilmesini sağlayarak gerekli bilgi ve becerilerin elde etmeleri amaçlanmaktadır. Seçilen vakaya yönelik çalışılacak başlıklar aşağıda verilmiştir.

• Strateji
Misyon ve Vizyon
SWOT (GZFT)
Planlama

• Süreç
Süreç Yönetimi
Sistem girdileri ve Çıktıları
Sürekli İyileştirme

• Organizasyon Yapısı
Rol ve Sorumluluklar
Görev Tanımları
Organizasyon Şeması

• Bilgi
Ulaşılabilir Olma
Dijital Medya Etkinliği
Proaktif Bilgilendirme
Büyük Veri Yönetimi
Yönetim Raporlaması

• Hedef Kitle
Şirket Sahipleri
Şirket Ortakları
Üst Yönetim
İkinci Kuşak Patronlar
Yöneticiler
Kritik Personeller

Seminere Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.