TİMDER Akademi'de 23 Şubat Salı; Pandemi Sürecinde Marka İletişimi ve Farkındalığı

17 Şubat 2021 Çarşamba

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 23 Şubat Salı; Pandemi Sürecinde Marka İletişimi ve Farkındalığı

Amaç:
Markalar başarılı iletişim kampanyaları ile desteklenmediği takdirde markanın hatırlanırlığı ve zihinlerdeki gücü zaman içeresinde zayıflayabilir. Bu da başka birçok etkinin yanı sıra doğrudan pazar payı kaybına yol açabilir. Bu eğitim ile Covid-19 pandemisi sürecinde marka iletişiminin ve farkındalığının nasıl sağlanacağı üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Marka Kavramının Anlamı Ve Tanımlarının Değerlendirilmesi,
• Temel Marka Unsurları
• Marka – Pazarlama İlişkileri
• Marka Stratejisi ve Farkındalığı
• Ürün Markası – Kurumsal Marka Ayrımı
• Fayda Ve Hizmet Odaklı Bakış Açısı Ve İletişimi
• Aynı Ürün Grubu İçerisinde Hatırlanan Tek Marka Olma, Marka Baskınlığı
• Markanın Konumlandırılması
• Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Bilgilendirilmesi
• Ürün Ve Hizmet Süreçlerinde Hijyen Vurgusu
• Üst Yönetimin Pandemi Mesajı
• Hizmet Kanalındaki (Satış, Servis, Müşteri Hizmetleri Vb.) Mevcut Durumlar Veya Değişiklikler

Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız


 

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.