TİMDER Akademi'de 22 Mart Salı; Performans Değerlendirme ve Stratejik Hedeflerle Yönetim

18 Mart 2022 Cuma

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 22 Mart Salı; Performans Değerlendirme ve Stratejik Hedeflerle Yönetim

Amaç:
Performans Yönetimi; hedefleri ve öncelikleri belirleyebilmeye, stratejik hedeflere odaklanarak ileriye yönelik plan ve projelerde başarılı olabilmeye olanak sağlamaktadır. Strateji ve hedeflerin çalışanlar ile paylaşılarak sonuç odaklı çalışılan şirketlerde, performans yönetimi sayesinde tüm çalışanların ortak bir hedefe koşması amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile işletmelerin belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda performanslarının değerlendirilmesinin önemi üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Misyon ve Vizyon Kavramları
• Stratejik Hedefve Faaliyetler
• Performans Göstergesi ve Hedefler
• Kurumsal Performans Yönetim Sistemi
• Organı ̇zasyonel Performans Yönetı ̇mi
• Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
• Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları

Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.