TİMDER Akademi'de 17 Mart Perşembe; Dış Ticaret Teknikleri

16 Mart 2022 Çarşamba

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 17 Mart Perşembe; Dış Ticaret Teknikleri

Amaç:
Yaşanılan teknolojik ve ekonomik gelişmeler küreselleşmeyi arttırmış ve ülkeler arası ticari faaliyetleri daha etkin gerçekleştirilebilir hale getirmiştir. İşletmelerin dış ticarette başarılı olabilmesi için bazı kavramları bilmesi ve yaklaşımları uygulayabilir olması gerekmektedir. Bu eğitimde dış ticarette yardımcı olacak teknikler üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Dış Ticaretin Kapsamı
• Dış Ticaretin Tarafları ve Bazı Temel Kavramlar
• Dış Pazarlarla İletişim
• Dış Ticarete Yardımcı Olan ve Başvurulan Kurum Ve Kuruluşlar
• İhracatta Devlet Yardımları
• Dış Ticarette Lojistik
• Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri

Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız
 

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.