TİMDER Akademi'de 17 Aralık Salı; Tahsilat Becerisi için Kişisel Gelişim

13 Aralık 2019 Cuma

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 17 Aralık Salı; Tahsilat Becerisi için Kişisel Gelişim

Tema
Kişisel Gelişim

Amaç
Tahsilat sürecindeki problemlerin temeline yönelik çözümler üretilmesi ve kişilerin tahsilat için gerekli iletişimi güçlendirmelerine yardımcı olacak beceri ve yeteneklerin kazanılması sağlanacaktır.

İçerik

  • Gözlem Yapma Becerisi
  • Doğruyu Anlamak için, Soru Sorma Becerisi
  • Anlatılanlardan Sonuç Çıkarmak için Dinleme Becerisi ve Dinleme Tipleri
  • Hak Ettiğimizi Alabilmek için İkna Becerisi
  • Zor Müşteri ile Başa Çıkma
  • Müşterinin Güven Unsurları

                                     Eğitime Katılmak İstiyorum
HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.