TİMDER Akademi'de 16 Şubat Salı; Pandeminin Küresel Ekonomiye ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

10 Şubat 2021 Çarşamba

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 16 Şubat Salı; Pandeminin Küresel Ekonomiye ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

Amaç:
Pandeminin küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini anlayabilmek için gerekli verilerin neler olduğu ve nasıl takip edileceğinin öğrenilmesi şirketler için önem arz eder. Bu eğitimde katılımcılar pandemi sonrası ekonomik aktivite ve finansal piyasa performansları ile ilgili geniş bir bakış açısına sahip olacaktır.

İçerik:
• Pandeminin küresel ekonomiye etkileri
• Pandeminin Türkiye ekonomisine etkileri
• Ekonomik veriler nelerdir
• Ekonomik verilerin takibi
• Pandemi sonrası ekonomik aktivite ve finansal piyasa performansları

Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.