TİMDER Akademi'de 13 Nisan Salı; Değişen Tedarik Zinciri Yönetimi

06 Nisan 2021 Salı

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 13 Nisan Salı; Değişen Tedarik Zinciri Yönetimi

Amaç:
Tedarik Zinciri Yönetimi, tedarik zincirinin performansını arttırmak için işletme fonksiyon ve planlarının, zincirdeki tüm şirketleri kapsayacak şekilde stratejik koordinasyonudur. Eğitim ile değişen küresel koşulların ve Covid-19 pandemisinin tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkileri aktarılacaktır.

İçerik:
• Sipariş̧ kırılma noktası
• Tedarikçi yönetiminde envanter
• Taşımacılık, depolama, stoklama ve paketleme faaliyetleri
• Dış kaynak kullanımı
• Maliyet kalemleri
• Tedarik zinciri performans göstergeleri
• Tedarik zincirinde kullanılan yeni teknolojiler
• Pandemi döneminin getirdiği değişimler
• Covid-19 sonrasında tedarik zincirinde kazananlar ve kaybedenler

Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.