TİMDER Akademi'de 09 Şubat Salı; Online Etkili İletişim ve Sunum

04 Şubat 2021 Perşembe

TİMDER'den
TİMDER Akademi'de 09 Şubat Salı; Online Etkili İletişim ve Sunum

Amaç:
Online ortamda kamera karşısında konuşabilmenin ve insanları etkileyebilmenin yolu iletişim ve sunum tekniklerini bilmekten geçer. Gerçek ve unutulmayan bir etki bırakmak, güvenle iletişim kurmak, profesyonellik sergilemek ve kendi özgün tarzınızı yaratıp farklılaşmak için sunum tekniklerinin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

İçerik:
• İletişimin Tanımı, Özellikleri Ve Türleri
• Etkin Dinleme, Katılma, Soru Sorma
• İnsanları Anlamak İçin İlk 30 Saniye
• Diyalog Ve Tartışma Arasındaki Farklılıklar
• Sözlü İletişim
• Beden Dili Kullanımı
• Konuşmada Güçlü Ve Zayıf Sözcükler
• Zor İnsanın Güç Kaynağını Belirlemek
• Organizasyonel İletişim
• Online Sunum Öncesi Hazırlıklar
• Online Sunumda Çerçeve Oluşturmak
• Görsel Malzemelerin Etkin Kullanımı
• Onlineda Konuşmacı Ve Dinleyici Davranışları
• Video Konferans Kuralları
• Ekran Paylaşımı


                                         Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.