TİMDER 22.Olağan Genel Kurulu 16 Haziran'da Gerçekleşecek

08 Haziran 2021 Salı

TİMDER'den
TİMDER 22.Olağan Genel Kurulu 16 Haziran'da Gerçekleşecek

Derneğimizin 09 Haziran Çarşamba günü yapılması planlanan 22. Olağan Genel Kurul toplantısı için bugüne kadar alınan ön kayıtlardan yeterli çoğunluğun sağlanamayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle ikinci toplantı 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 15:00'de, Polat Bosphorus Hotel/İstanbul'da, aynı gündemle, nisapsız olarak ve girişte HED Kodu Kontrolü yapılarak gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

1) Açılış

2) Kongre Başkanlık Divan Seçimi

3) Saygı duruşu

4) Divan Heyetine düzenlenecek tutanaklara imza atma yetkisinin verilmesi

5) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Gelir-Gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

6) Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması

7) Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

8) Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülerek karara bağlanması

9) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları için Asil ve Yedek Üyelerin seçimi

10) Kurucu Üyesi bulunduğumuz TİMFED (Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu) Genel Kurullarında derneğimizi temsil etmek üzere Temsilci Üyelerin seçimi

11) Kurucu Üyesi bulunduğumuz TSF (Türkiye Seramik Federasyonu) Genel Kurullarında derneğimizi temsil etmek üzere Temsilci Üyelerin seçimi

12) Dilek ve temenniler

13) Kapanış

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.