TİMDER 21.Olağan Genel Kurulu 30 Nisan'da Gerçekleşecek

22 Nisan 2019 Pazartesi

TİMDER'den
TİMDER 21.Olağan Genel Kurulu 30 Nisan'da Gerçekleşecek

Derneğimizin 22 Nisan 2019 Pazartesi günü yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığından 30 Nisan 2019 Salı günü, saat 15:00'de, dernek merkezinde, aşağıdaki gündem ile nisapsız olarak gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM
1)
Açılış ve Yoklama
2) Kongre Başkanlık Divan Seçimi
3) Saygı duruşu
4) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
5) Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası
6) Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7) Tüzük Değişikliği önerilerinin görüşülerek karara bağlanması
8) Üye giriş aidatı ve yıllık aidatın tesbiti için TİMDER Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
9) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları için Asil ve Yedek Üyelerin seçimi
10) Kurucu Üyesi bulunduğumuz TİMFED (Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu) Genel Kurullarında derneğimizi temsil etmek üzere Temsilci Üyelerin seçimi
11) Kurucu Üyesi bulunduğumuz TSF (Türkiye Seramik Federasyonu) Genel Kurullarında derneğimizi temsil etmek üzere Temsilci Üyelerin seçimi
12) Dilek ve temenniler
13) Kapanış

 

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.