TİMDER 20.Olağan Genel Kurulu (2.Çağrı)

16 Mart 2017 Perşembe

TİMDER'den
TİMDER 20.Olağan Genel Kurulu (2.Çağrı)

Derneğimizin 19 Nisan 2017 tarihinde yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığından 26 Nisan 2017 Çarşamba günü, Saat 15:00’de, Ataşehir / İstanbul adresindeki Dernek Merkezinde, aşağıda yer alan aynı gündem ile nisapsız olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve toplantıya katılmanızı önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ertan Sapankaya
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM
1) Açılış ve Yoklama
2) Kongre Başkanlık Divan Seçimi
3) Saygı duruşu
4) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
5) Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası
6) Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7) Üye giriş aidatı ve yıllık aidatın tesbiti için TİMDER Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
8) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları için Asil ve Yedek Üyelerin seçimi
9) Kurucu Üyesi bulunduğumuz TİMFED (Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu) Genel Kurullarında derneğimizi temsil etmek üzere Temsilci Üyelerin seçimi
10) Kurucu Üyesi bulunduğumuz TSF (Türkiye Seramik Federasyonu) Genel Kurullarında derneğimizi temsil etmek üzere Temsilci Üyelerin seçimi
11) Dilek ve temenniler
12) Kapanış.

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.