Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Yüz Ölçümü %58 Azaldı

19 Kasım 2019 Salı

Sektörden Haberler
Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Yüz Ölçümü %58 Azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %57,1, yüzölçümü %58, değeri %48,9, daire sayısı %63,8 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında;
Yapıların toplam yüzölçümü 45,5 milyon m2 iken; bunun 20,3 milyon m2'si konut, 17,1 milyon m2'si konut dışı ve 8 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 26,7 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,3 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 33,2 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 11,2 milyon m2 ile devlet sektörü ve 1,1 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 179 bin 766 dairenin 155 bin 469'u özel sektör, 21 bin 985'i devlet sektörü ve 2 bin 312'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 7,5 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 2,9 milyon m2 ile Konya, 2,88 milyon m2 ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Ardahan ve Çankırı oldu.

Daire sayılarına göre İstanbul ili 33 bin 538 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 9 bin 702 adet ile Konya ve 7 bin 768 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Hakkari oldu.

Yapı ruhsatı, Ocak - Eylül 2017-2019


Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %7,2 azaldı
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %20,6, yüzölçümü %7,2, daire sayısı %11,3 azalırken, değeri %12,3 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında;
Yapıların toplam yüzölçümü 111,4 milyon m2 iken; bunun 62,7 milyon m2'si konut, 25,4 milyon m2'si konut dışı ve 23,2 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 84,1 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 7,7 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 94,2 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 15 milyon m2 ile devlet sektörü ve 2,2 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 543 bin 801 dairenin 492 bin 287'si özel sektör, 42 bin 662'si devlet sektörü ve 8 bin 852'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 20,3 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10,8 milyon m2 ile Ankara, 4,8 milyon m2 ile Bursa izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Batman oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 106 bin 637 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 39 bin 510 adet ile Ankara ve 29 bin 235 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Batman ve Bayburt oldu.

Yapı kullanma izin belgesi, Ocak - Eylül 2017-2019


Tablo-1: Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesine Göre Kullanma Amacı ve Bir Önceki Yıla Göre % Değişimleri
Tablo-2: Yapı Ruhsatına Göre Kullanma Amacı ve Nüfus Grubu
Tablo-3: Yapı Ruhsatına Göre Kullanma Amacı ve Yapı Sahipliği
Tablo-4: Yapı Ruhsatına Göre Kullanma Amacı ve Taşıyıcı Sistem
Tablo-5: Yapı Ruhsatına Göre Kullanma Amacı, Konut ve Diğer Alanlar
Tablo-6: Yapı Ruhsatına Göre İl, Konut ve Diğer Alanlar
Tablo-7: Yapı Kullanma İzin Belgesine Göre Kullanma Amacı ve Nüfus Grubu
Tablo-8: Yapı Kullanma İzin Belgesine Göre Kullanma Amacı ve Yapı Sahipliği
Tablo-9: Yapı Kullanma İzin Belgesine Göre Kullanma Amacı ve Taşıyıcı Sistem
Tablo-10: Yapı Kullanma İzin Belgesine Göre Kullanma Amacı, Konut ve Diğer Alanlar
Tablo-11: Yapı Kullanma İzin Belgesine Göre İl, Konut ve Diğer Alanlar

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.