Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Aralık 2019 Sonuçları Açıklandı

11 Şubat 2020 Salı

Sektörden Haberler
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Aralık 2019 Sonuçları Açıklandı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Aralık 2019 sonuçları açıklandı. Endeks sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi dış ticaretinde birçok ilkin yaşandığı 2019 yılında, inşaat malzemeleri ihracatı ilk kez 50 milyon tonu aştı. Ancak inşaat malzemeleri sanayisinin, ağırlığını ihracata verdiği 2019 yılının toplam ihracat değerinde artış olmadı. 2019 yılında değer olarak %0,3 gerileyen inşaat malzemeleri sanayi ihracatı yılı 21,5 milyar dolar ile kapadı.

Yoğun rekabet ihracat birim fiyatlarını düşürdü
İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2019 yılında miktar olarak bir önceki yıla göre %25,8 arttı ve 51,68 milyon tona yükseldi. 2019 yılı ihracat ortalama birim fiyatı 2018 yılına göre %20,8 düştü ve 0,42 dolar/kg olarak gerçekleşti. İç talepteki keskin daralma nedeniyle 2019 yılında sanayi ihracata ağırlık verdi, ancak yoğun rekabet ihracat birim fiyatlarını düşürdü.

İthalat, 2009 yılından sonraki en düşük seviyesinde gerçekleşti
İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı, 2019 yılında miktar olarak bir önceki yıla göre %22,1azaldı ve 2,53 milyon tona indi. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ise %16,2 düştü ve 6,79 milyar dolara indi. Böylece inşaat malzemeleri ithalatı 2009 yılından sonraki en düşük değerde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı ise 2018 yılına göre %7,6 artarak 2,68 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Mineral ürünler %39,6 artarak ihracatta sürükleyici oldu
İnşaat malzemeleri sanayisinde 2019 yılında 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat miktar olarak geçen yılın üzerinde gerçekleşti. 2019 yılında en yüksek ihracat miktar artışı %39,6 ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan bir diğer alt sektör %30,8 ile ağaç ve ahşap ürünleri oldu. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracat miktarı %18,8 arttı. Demir çelik ürünleri ihracatı miktar olarak sadece %0,6 arttı. İhracatı miktar olarak gerileyen tek alt sanayi grubu %15,4 ile prefabrik yapılar oldu.

2019 yılında 8 alt ürün grubunun 5’inde ihracat değer olarak geçen yılın üzerine çıktı. 2019 yılında değer olarak en yüksek ihracat artışı %11,4 ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde gerçekleşti. Ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı değer olarak %10,8 arttı. Değer olarak ihracatı düşen 3 alt sektör ise %8,7 ile demir çelik ürünleri, %2 ile elektrik malzemeleri ve teçhizatları son olarak %3,3 ile prefabrik yapılar oldu.

2019 yılında 8 alt ürün grubundan 7’sinin ihracat birim fiyatları 2018 yılına göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda farklı oranlarda gerçekleşti. Birim fiyatı artan tek sektör %14,4 ile prefabrik yapılar oldu. 2019 yılında mineral, taş ve toprak ürünleri ihracat birim fiyatı %20 düştü. Ağaç ve ahşap ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı %14,9 geriledi. Kimyasal bazlı ürünler ihraç birim fiyatı da %10,9 azaldı. Metal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatları ise 2019 yılında %6,4 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör oldu.

Türkiye sanayi ürünleri ihracatında birim fiyatları %17,9 geriledi
Türkiye sanayisi 2019 yılında daralan iç talep nedeniyle ağırlığını ihracata verdi. Hemen hemen tüm sanayiler iç talepteki daralmayı ihracat pazarları ile ikame etmeye çalıştı. 2019 yılında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak %1,5 arttı ve 138,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2019 yılında %23,7 arttı ve 97,46 milyon tona ulaştı. Miktar olarak tarihin en yüksek sanayi malı ihracatı yaşandı. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları ise geçen yıla göre %17,9 düştü ve 1,73 dolar/kg seviyesinden 1,42 dolar/kg seviyesine indi. Tüm sanayi mallarında ihracat artışı için fiyatlarda indirimler yapıldığı görüldü.

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.