Taşınır ve Taşınmaz Ticari Mallarda Değerleme Raporu

22 Ocak 2020 Çarşamba

Sektörden Haberler
Taşınır ve Taşınmaz Ticari Mallarda Değerleme Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gayrimenkul Değerleme için birçok kanun ve tebliğler resmi gazetede yayınlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetçiler ile yetkilendirilmiş Değerleme Şirketlerinin (A.Ş.) hazırladığı değerleme raporları ile Türkiye’de GERÇEK DEĞER üzerinde işlemler gerçekleşmektedir.

Kimler Değerleme Raporu talep edebilir?
A.Ş.’ler (halka açık ya da kapalı), LTD.’ler,  şahıslar, yatırımcılar, kurumlar, Kamu İktisadi Teşebbüsler, yabancılar, emlakçılar vb.

Değerleme şirketleri; kadrolu SPK lisanslı değerleme uzmanları ve SPK Lisanslı Çözüm Ortakları ile değerleme raporları hazırlamaktadır.

Değerleme raporlarında ticari mallar uzman tarafından incelenerek, veriler toplanarak, analiz edilerek, rasyonel bakış ile bugünkü gerçek değer belirlenmektedir.

Değerleme raporları; SPK mevzuatında, şirketlerin bilanço aktiflerinin değerlenmesinde, şirket markalarının analiz edilerek bugünkü gerçek değerlerinin belirlenmesi ve uzman tarafından raporlanması ile ekonomide resmi bir belge teşkil etmesi ilgi odağı oluşturmuştur.

Bankalarda kredi mevzuatında değerleme raporları sayesinde kişi, kurum, banka vb. ticarette büyük destek sağlamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Türkiye’de oturum izni için, 250.000 Dolar üzerinde gayrimenkul yatırımı için değerleme raporlarına ihtiyaç duyulmuştur.

Devlet; bu konu için büyük bir çalışma yaparak pilot bölgeler oluşturmuş, vergiler, harçlar, emlak komisyonları vb. için tapulardaki gerçek değeri, değerleme raporları üzerinden işlem yapacaktır.

Borsa İstanbul’da (BIST) halka açık A.Ş.’ler,  GYO’lar, değerleme raporu yaptırarak, gelecek yıldaki sermaye arttırma oranları ve temettü oranlarında ekonomilerine yön vermeye devam etmektedirler.

Hukuk alanında bilirkişi mesleğinde, değerleme raporları ile birçok dosyada doğru kararlar almasında etkin rol oynamışlardır.

Değerleme Raporlarında neler bulunur?
Taşınmaz ticari mallarda; hukuki, kadastro, halkla ilişkiler (emsal), maliyet analizi, gelire dayalı hesaplama yöntemleri ile taşınır mallarda ise sigorta poliçeleri, faturalar, hasar tespit belgeleri ile gerçek değere ulaşılmaktadır.

Kamulaştırmada da kurumlar, kamulaştırılacak alanlar için gerçek değer belirlenmesinde değerleme raporlarına başvurmuştur.

Değerleme şirketleri; SPK, BDDK ve Bağımsız Denetçiler tarafından denetlenen, SPK, BDDK’nın yetkili kurumlarıdır. Bu kurumlar SPK lisanslı kadrolu ve çözüm ortakları ile değerleme raporları hazırlamaktadır.

Merih KESKES

A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi SPK Lisanslı Değerleme Uzmanı
KONTİMDER Yönetim Kurulu Üyesi

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.