TİMDER Akademi'de 24 Mayıs Salı; Finansal Sürdürülebilirlik

18 Mayıs 2022 Çarşamba

Sektörden Haberler
TİMDER Akademi'de 24 Mayıs Salı; Finansal Sürdürülebilirlik

Amaç:
Finansal sürdürülebilirlik, bir işletmenin ana faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli gelir kaynaklarının güvence altına alınmasını ifade eder. İşletmelerin finansal kaynakların doğru değerlendirebilmesi ve değer yaratmada kullanılması için bazı kavramları bilmesi ve yorumlayabilmesi gerekir. Bu eğitimde finansal sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli kavramlar ve araçlar üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Mali Tablolar ve Analizi
• Finansal Yönetim
• İşletme Finansı
• Sürdürülebilir Finans Araçları

 

Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.