TİMDER Akademi'de 19 Eylül Salı; Pazarlama Atölyesi

12 Eylül 2023 Salı

Sektörden Haberler
TİMDER Akademi'de 19 Eylül Salı; Pazarlama Atölyesi

Pazarlama Atölyesi ile katılımcıların ürün ve hizmet pazarlamasına yönelik marka, strateji vb. alanlarda fikir üretmelerini sağlayarak kendilerini geliştirmesi temel amaçtır. Örnek vaka çalışması ile katılımcılara gerçek hayata yönelik uygulama ve pratik yapma imkanı sunulmaktadır. Seçilen vakaya yönelik çalışılacak başlıklar aşağıda verilmiştir.

• Pazarlama Stratejisi ve Planı
o Pazar Analizi
o Rakip Analizi
o Strateji ve Hedefler

• Pazarlama Kanalları
o Geleneksel Kanallar
o Dijital Medya Kanalları

• Marka Yönetimi ve Marka Yaratma
o Marka Değeri
o Marka Konumu
o Marka Bileşenleri

• Ürün ve Hizmet Yönetimi
o Ürün Tasarımı
o Ürün Özellikleri
o Hizmet Kalitesi

Hedef Kitle
• Pazarlama yöneticileri
• Yönetici adayları
• Diğer pazarlama departmanı çalışanları
• Üretim planlama personelleri
• Bu alanda kariyer edinmek isteyen kişiler vb.


                                          Eğitime Katılmak İçin Tıklayınız

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.