Kalekim, 2021 ‘Düşük Karbon Kahramanı’ Ödülünü Aldı

06 Ekim 2021 Çarşamba

Sektörden Haberler
Kalekim, 2021 ‘Düşük Karbon Kahramanı’ Ödülünü Aldı
Kalekim, 2021 ‘Düşük Karbon Kahramanı’ Ödülünü Aldı

Türkiye’de sürdürülebilir üretim ve tüketim noktasında farkındalık yaratmak ve bu alandaki çalışmaları teşvik etmek amacıyla kurulan Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), 2021 yılının ‘Düşük Karbon Kahramanları’nı açıkladı. Sera gazı salımlarını azaltıp karbon ayak izini düşürerek, ülkemizin iklim krizine karşı direnç kazanmasına etki eden şirketleri ödüllendirildiği organizasyonda Kalekim, bu alandaki çalışmaları ile ödüle layık görüldü. Ödüller, çevrimiçi düzenlenen 7. İstanbul Karbon Zirvesi’nde sahiplerini buldu. Kalekim, hayata geçirdiği ‘Doğaya Yeşil Bir İz Bırak’ projesi ile kimya kategorisinde 2021 yılının ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülünün sahibi oldu.

“Çalışmalarımız ile doğaya yeşil bir iz bırakmak istiyoruz”
Küresel ısınma ve iklim krizi ile birlikte insanoğlunun pek çok şeyi yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını vurgulayan Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, “Son birkaç yıl içinde yaşadıklarımız, bizlere doğal kaynaklarımızın sınırsız olmadığını bir kez daha gösterdi. Sürdürülebilir bir dünya için bugün, doğaya ve yeşile her zamankinden çok daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Avrupa Birliği’nin (AB) 2030 yılına kadar karbon salımını yüzde 50 azaltmak ve 2050 yılında ise, sıfır karbon salım hedefiyle kabul ettiği Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bu konuda bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Kalekim olarak, Grubumuzun başlattığı “İyi Bak Dünyana” hareketi bizlere ışık tutmakta ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak adına yolumuzu aydınlatmaktadır. Bu doğrultuda yarınlarımıza iyi bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kaynakların, sağlıklı ve verimli bir biçimde kullanılması, atıkların kaynağında azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması kapsamında yaptığımız çalışmalar ile doğaya yeşil bir iz bırakmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Amacımız, gelecek nesillere yeşil, sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak”
Kalekim’e ödülü getiren ‘Doğaya Yeşil Bir İz Bırak’ projesi hakkında da bilgi veren Timur Karaoğlu, şunları söyledi: “Günümüzde sürdürülebilir bir şirket olabilmek için dünya genelindeki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin yakından takip edilmesi ve bu gelişmeler ile kurumsal yönetimin bütünleştirilmesi gerekmektedir. Şirketlerin kar elde etmesi yanında ekosistemindeki gereksinimleri de dikkate alarak toplumsal faydaya odaklanması beklenmektedir. Böylece daha bütünsel bir bakış açısı ve daha sürdürülebilir (ekonomik, çevresel ve sosyal) bir ilerleme sağlanabilmektedir. Kalekim’in son yıllarda göstermiş olduğu başarılı iş sonuçlarının altında yatan en önemli etmenlerden birisi de bu bakış açısı olmuştur.

Kalekim olarak, 2015’ten bu yana ISO 14064 standardı uyarınca ‘Karbon Ayak İzi’ emisyonlarımızın takibini yapıyoruz. Bu sürede Karbon Ayak İzi emisyon miktarımızın %65,8’inin ürün ve hammadde sevkiyatlarının oluşturduğunu gördük. Bu nedenle de ürün ve hammadde sevkiyatlarımızda emisyon miktarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı önceliklendirdik. Bu doğrultuda pazara ve hammaddeye yakın çoklu tesis yapılanması ile sevk mesafelerini kısalttık, aynı zamanda bazı lokasyonlarda da hammaddeyi kendimiz ürettik. Hayata geçirdiğimiz ‘Tedarikçi Gelişim Programı’ ile tedarik mesafesini 1.253 kilometre kısalttık. Bu sayede son 8 yılda sadece hammadde tedarik kısmında 2.697 ton karbon emisyonunun doğaya salımını önledik. Bu da yaklaşık 6.577 ağacın dikilmesine eş değer bir karbon emisyon miktarı anlamına geliyor.

Bununla birlikte 2015’te ton üretiminde 26,07 kilogram olan CO2 miktarını, 2020 yılında 22,42 kilograma düşürdük. Sadece 2020’de doğaya vereceğimiz 1.917 ton karbon emisyonunu engelleyerek. 4.675 ağaç dikimine eşdeğer karbon salımı azalttık. Ayrıca 7 şehirdeki 8 üretim fabrikamızın bulunduğu lokasyonlarda 2.126 adet ağaç dikimi yaparak, doğanın nefes almasına katkı sağladık. Bu da doğada bulunan 871 ton CO2 emisyonuna yutak oluşturduğumuz anlamına gelmektedir.

Öte yandan İklim değişikliği ve ekolojik sorunların etkilerinin azaltılmasına dair yıllardır yürüttüğümüz süreçleri tek bir çerçevede ve bütünsel olarak ele alabilmek amacıyla 2021-2023 stratejilerimiz arasına “Sürdürülebilirlik” stratejisini dahil ettik. Bundan sonrası için de Sürdürülebilirlik stratejimiz ve İyi Bak Dünyana hareketi doğrultusunda yarınlarımıza iyi bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. “

HABER HAKKINDA YORUMLAR
TİMDER Kurucu Üyesidir.