Zamanı Yönetme ve Sonuç Odaklılık

Zamanı Yönetme ve Sonuç Odaklılık
Başlangıç Tarihi ve Saati: 24 Şubat 2022 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 24 Şubat 2022 , Saat: 21:00

Amaç:
Zaman önemli bir kaynaktır. Zaman yönetimi ise diğer kaynakların yönetiminde olduğu gibi analizlerden ve planlamadan yararlanmayı gerektirir. İyi bir zaman yönetimi sonuca odaklanmada başarıyı sağlayıcı bir faktör olarak görülmektedir. Bu eğitim ile zaman yönetimi prensiplerinin anlaşılması ve sonuç odaklı bir yaklaşım oluşturulması amaçlamaktadır.

İçerik:
• Zaman Kavramı ve Özellikleri
• Zaman Yönetimindeki Temel Unsurlar ve Etkili Görevlendirme
• Zaman Planlaması ve Değerlendirme Teknikleri
• Günlük Rutinlerinin Belirlenmesi
• Kişisel Zamanı Etkin Kullanmak İçin Dikkat Edilecek Hususlar
• Zaman Planlamasında Başarısızlık Nedenleri
• Öncelikleri Bilmek, Sıralamak ve Sonuç Odaklı Yaklaşım
• Sonuç Odaklı Yaklaşım Adımları

TİMDER Kurucu Üyesidir.