Potansiyel Müşteri Bulma Yöntemleri

Potansiyel Müşteri Bulma Yöntemleri
Başlangıç Tarihi ve Saati: 17 Mayıs 2022 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 17 Mayıs 2022 , Saat: 21:00

Amaç:
Büyük ve küçük işletmeler potansiyel müşteri bulmanın net geliri ve/veya kârı artırmada önemli rol oynadığını ifade ederken, aynı zamanda bunun süregelen en büyük problemlerden biri olduğunu belirtmektedir. Bu eğitimde potansiyel müşteri bulma yöntemleri üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Hedef Müşterilerin Belirlenmesi
• Potansiyel Pazarların Tanımlanması
• Pazar Araştırmaları
• Hani Ürün, Hangi Coğrafya ve Hangi Demografik Özellikli Müşteriler
• Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Tutum Araştırmaları
• Müşteriler ile Sürekli Temasın Sağlanması
• Fuar ve Etkinliklere Katılım

TİMDER Kurucu Üyesidir.