Potansiyel Müşteri Bulma Yöntemleri

TİMDER Akademi
Potansiyel Müşteri Bulma Yöntemleri
Başlangıç Tarihi ve Saati: 17 Mayıs 2022 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 17 Mayıs 2022 , Saat: 21:00
Son Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2022
Eğitmen: Dr. Zeynep İyiler
ETKİNLİĞE KATILMAK İSTİYORUM

Amaç:
Büyük ve küçük işletmeler potansiyel müşteri bulmanın net geliri ve/veya kârı artırmada önemli rol oynadığını ifade ederken, aynı zamanda bunun süregelen en büyük problemlerden biri olduğunu belirtmektedir. Bu eğitimde potansiyel müşteri bulma yöntemleri üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Hedef Müşterilerin Belirlenmesi
• Potansiyel Pazarların Tanımlanması
• Pazar Araştırmaları
• Hani Ürün, Hangi Coğrafya ve Hangi Demografik Özellikli Müşteriler
• Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Tutum Araştırmaları
• Müşteriler ile Sürekli Temasın Sağlanması
• Fuar ve Etkinliklere Katılım

 


Dr. Zeynep İyiler:
A.Ü. SBF Uluslararası İlişkiler bölümünü 1991’de, A.Ü. SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü 1996’da bitirmiştir. Mülga T.C. Başbakanlık İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi’nde (1996) Uzman Yardımcısı olarak başladığı görevinde sırasıyla Uzman ve Marmara Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2011 yılında İGEME ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı bünyesinde toplayarak kurulan Ekonomi Bakanlığı’nda 2011-2013 yılları arasında KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. BM-ITC’nin sertifikalı eğitmeni ve eğiticilerin eğitmeni olarak Türkiye ve yurt dışında çok sayıda eğitim vermiştir. BM, AB, UNDP ve TÜBİTAK projelerinde çalışmıştır. 2014 yılında Okan Üniversitesi – İİBF İngilizce Uluslararası Ticaret bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Çeşitli sektörlerden ihracatçı firmaların e-ticaret, ve ihracat odaklı uluslararası pazarlama alanlarında kapasite geliştirmelerine yönelik eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır. Bunlar; KOBİ’lerin ihracat potansiyellerinin artırılması, internet ve mobil ağlardan yurt dışına satış, stratejik yönetim, uluslararası pazarlama, pazarla iletişim, sanayi stratejileri ve kümelenme, dış ticaret alanında çalışan kurumların kapasitelerinin artırılması, ulusal ve uluslararası projeler ve ihracat odaklı devlet yardımlarıdır.

Elektronik Ticaret ve Pazarlama, Pazarla İletişim, Yurt Dışına E-Ticaret (B2C E-İhracat) (ortak yayın), Kümeler İçin AR-GE ve İnovasyon Yönetimi Kılavuzu (ortak yayın), UR-GE Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu (ortak yayın), Kümeler İçin Uluslararasılaştırma Stratejileri ve Pazarlama Kılavuzu (ortak yayın), Mısır Yerinde Pazar Araştırması, İş Yönetim Sistemi - Yöneticinin Uluslararası Rekabet El Kitabı (ortak yayın), Ticaret Noktaları ve Elektronik Ticaret başlıca kitaplarıdır.

ETKİNLİĞE KATILMAK İSTİYORUM
TİMDER Kurucu Üyesidir.