Performans Yönetimi ve Motivasyon

TİMDER Akademi
Performans Yönetimi ve Motivasyon
Başlangıç Tarihi ve Saati: 18 Ekim 2018 , Saat: 19:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 18 Ekim 2018 , Saat: 22:00
Son Başvuru Tarihi: 18 Ekim 2018
Etkinlik Yeri: İstanbul Gayrettepe Dedeman Otel - Haritada Göster
Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Hatipoğlu

Çalışanların performansını artırmaya yönelik, kuruma  bağlılıklarını artırarak, aidiyet duygularını geliştirmeyi hedefleyen, çalışan sadakatini sağlayarak, çalışma verimliliğini artıran, hizmet edilen müşteriye daha kalitesi yüksek hizmetin sunulmasını sağlayabilmek için, kurumsal başarıyı ve profesyonel imajı yükselterek, çalışanların motivasyonu yüksek bir şekilde çalışmasını sağlamaktır bu eğitimin amacı. Mutlu ve sadık çalışanlar oluşturarak, çalışan devir hızını düşürmek ve kârlı çalışan yatırımlarının devamlılığını sağlamak için neler yapılması gerekir. Çalışan mutluluğu, gerek kurumun başarısını, verimliliğini ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayan en önemli faktörler olmasının yanısıra, müşteri  memnuniyetini ve sadakatini de artıran öncelikli unsurlardandır. Bu eğitim ile çalışma yaşamında başarının sağlanması, çalışan mutluluğunu ve aidiyet duygusunu artırarak kurum kültürüne ve başarısına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturarak, sürdürülebilir memnuniyet tekniklerini paylaşmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Performans yönetimi nedir, nasıl yönetilir?
 • Sektörlere göre farklılık gösterir mi, inşaat sektörü uygulamaları nelerdir?
 • Mutluluk, memnuniyet ve motivasyon kavramları
 • Çalışan bağlılığı nasıl oluşturulur?
 • Mutlu çalışan-verimli iş-başarılı kurum üçgeni
 • Motive çalışan nasıl oluşturulur?
 • Kurumsal motivasyon yönetimi
 • Çalışana özgüven aşılama
 • Çalışanı mazeret hastalığından kurtarma
 • Koşullara bağımlı kalmanın iş verimliliğine etkileri
 • Güdü’lenmiş çalışan ile başarılı sonuçlar
 • ‘SMART’ tekniği ile kişisel ve kurumsal hedef oluşturma
 • Kişisel ve kurumsal SWOT analizi
 • Duygusal zekâ’nın kurumsal başarıda önemi
 • EQ nasıl artırılır? EQ analizi nedir?
 • Zaman yönetiminin çalışan motivasyonuna etkileri
 • Stresini ve çatışmanı yönet, oyunda kal
 • Etkili iletişim ile çalışanını mutlu et
 • Çalışanını tanı (Kişilik ve İletişim Profili Analizi)
 • Performans sisteminin motivasyona etkileri
 • Dünya mutluluk raporunun Türkiye analizi
 • İş hayatında başarı için altın basamaklar
 • Kariyer başarısızlıkları için mutlaka yapılması (!) gerekenler
 • Motivasyonun iş yaşamındaki başarıya katkıları
 • Motivasyon teorilerinin güncel iş yaşamına uyarlanması
 • Motivasyonu etkileyen başlıca içsel ve dışsal etkenler
 • Kişisel ve içsel motivasyon yöntemleri
 • Kurumsal motivasyon yöntemleri
 • Mutlu çalışanlar-mutlu müşteriler-mutlu kurumlar

Kimler Katılabilir; Firma üst yönetimi, firma sahipleri

LCV

TİMDER

timder@timder.org.tr

0216 580 83 43

TİMDER Kurucu Üyesidir.