Performans Değerlendirme ve Stratejik Hedeflerle Yönetim

Performans Değerlendirme ve Stratejik Hedeflerle Yönetim
Başlangıç Tarihi ve Saati: 22 Mart 2022 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 22 Mart 2022 , Saat: 21:00

Amaç:
Performans Yönetimi; hedefleri ve öncelikleri belirleyebilmeye, stratejik hedeflere odaklanarak ileriye yönelik plan ve projelerde başarılı olabilmeye olanak sağlamaktadır. Strateji ve hedeflerin çalışanlar ile paylaşılarak sonuç odaklı çalışılan şirketlerde, performans yönetimi sayesinde tüm çalışanların ortak bir hedefe koşması amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile işletmelerin belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda performanslarının değerlendirilmesinin önemi üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Misyon ve Vizyon Kavramları
• Stratejik Hedef ve Faaliyetler
• Performans Göstergesi ve Hedefler
• Kurumsal Performans Yönetim Sistemi
• Organizasyonel Performans Yönetimi
• Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
• Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları

 

TİMDER Kurucu Üyesidir.