Pandeminin Küresel Ekonomiye ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

TİMDER Akademi
Pandeminin Küresel Ekonomiye ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
Başlangıç Tarihi ve Saati: 16 Şubat 2021 , Saat: 19:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 16 Şubat 2021 , Saat: 21:00
Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2021
Etkinlik Yeri: Zoom Webinar
Eğitmen: Prof. Dr. Burak Arzova

Amaç:
Pandeminin küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini anlayabilmek için gerekli verilerin neler olduğu ve nasıl takip edileceğinin öğrenilmesi şirketler için önem arz eder. Bu eğitimde katılımcılar pandemi sonrası ekonomik aktivite ve finansal piyasa performansları ile ilgili geniş bir bakış açısına sahip olacaktır.

İçerik:
• Pandeminin küresel ekonomiye etkileri
• Pandeminin Türkiye ekonomisine etkileri
• Ekonomik veriler nelerdir
• Ekonomik verilerin takibi
• Pandemi sonrası ekonomik aktivite ve finansal piyasa performansları

Prof. Dr. Burak Arzova:
Prof. Dr. Sabri Burak Arzova, 18 Mart 1970 Tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlköğrenimini Acıbadem İlkbaliye İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini ise Saint-Benoit Fransız Lisesi’nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Arzova, 1990 yılında girdiği Marmara Üniversitesi’nden 1994 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı’ndan mezun olmuştur. 1994 Yılı araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatında, 2000 yılında doktor, 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında ise Doçent unvanlarını almıştır. 2009 yılında Profesör olarak atanan Dr. Arzova, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesidir.

TİMDER Kurucu Üyesidir.