Pandemi Sürecinde Marka İletişimi ve Farkındalığı

TİMDER Akademi
Pandemi Sürecinde Marka İletişimi ve Farkındalığı
Başlangıç Tarihi ve Saati: 23 Şubat 2021 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 23 Şubat 2021 , Saat: 21:30
Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2021
Etkinlik Yeri: Zoom Webinar
Eğitmen: Dr. Selçuk Tuzcuoğlu

Amaç:
Markalar başarılı iletişim kampanyaları ile desteklenmediği takdirde markanın hatırlanırlığı ve zihinlerdeki gücü zaman içeresinde zayıflayabilir. Bu da başka birçok etkinin yanı sıra doğrudan pazar payı kaybına yol açabilir. Bu eğitim ile Kovid-19 pandemisi sürecinde marka iletişiminin ve farkındalığının nasıl sağlanacağı üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Marka Kavramının Anlamı Ve Tanımlarının Değerlendirilmesi,
• Temel Marka Unsurları
• Marka – Pazarlama İlişkileri
• Marka Stratejisi ve Farkındalığı
• Ürün Markası – Kurumsal Marka Ayrımı
• Fayda Ve Hizmet Odaklı Bakış Açısı Ve İletişimi
• Aynı Ürün Grubu İçerisinde Hatırlanan Tek Marka Olma, Marka Baskınlığı
• Markanın Konumlandırılması
• Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Bilgilendirilmesi
• Ürün Ve Hizmet Süreçlerinde Hijyen Vurgusu
• Üst Yönetimin Pandemi Mesajı
• Hizmet Kanalındaki (Satış, Servis, Müşteri Hizmetleri Vb.) Mevcut Durumlar Veya Değişiklikler

Dr. Selçuk Tuzcuoğlu:
Dr. Selçuk Tuzcuoğlu lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi (1984)’de tamamlamıştır. 1984 yılında girdiği İstanbul Teknbnik üniversitesi İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünden 1988’de mezun olmuştur. İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği M.B.A. (1991) programını ve İstanbul Üniversitesi Turizm Yöneticiliği M.A. (1992) programlarını tamamlamıştır. Akademik hayatına İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği İşletme Doktorası (2000) ve Marmara Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktorası ile devam etmiştir. Marketing Türkiye Dergisi’nde makaleleri yayınlanmakta ve Turizm Sektörü’nde çeşitli yayınları bulunmaktadır. 1993 – 1996 yılları arsında Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Temizlik Kağıtları Kategori Sorumlusu olarak çalışmış ve MMI Danışmanlık hizmetleri ile çalışmalar
yürütmüştür. 2007 eğitmen olarak başladığı Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2011- 2013 yılları arasında da Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Bununla birlikte 2011 yılından beri Marketing MBA Programı Koordinatörü (2011’ den beri) olarak çalışmakta ve 2017’den itibaren Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde de eğitimler vermektedir.

TİMDER Kurucu Üyesidir.