Pandemi Döneminde Yeni Müşteri İlişkileri

TİMDER Akademi
Pandemi Döneminde Yeni Müşteri İlişkileri
Başlangıç Tarihi ve Saati: 02 Şubat 2021 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 02 Şubat 2021 , Saat: 21:30
Son Başvuru Tarihi: 02 Şubat 2021
Etkinlik Yeri: Zoom Webinar
Eğitmen: Prof. Dr. Serdar Pirtini
ETKİNLİĞE KATILMAK İSTİYORUM

Amaç:
Tüketici davranışlarını ve davranışları etkileyen çeşitli faktörleri ele alınarak müşterinin satın alma deneyimini bütünsel ortaya koyan teorik ve pratik bilgiler sağlayacaktır. Bununla beraber pandemi döneminde yeni müşteri ilişkileri yaklaşımları üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Müşteri İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar
• Pandemi Günlerinde Müşteri İlişkileri Ve İletişim
• Zor Günlerde Duygusal Zeka
• Kültürel Yaklaşım Ve Kişiselleştirilmiş Pazarlama İletişimi
• Müşteri Segmentasyonu
• Pareto Analizi
• Müşteri Yaşam Döngüsü Ve Stratejiler
• Müşteri Arama Dinamikleri
• Müşteri Yaşam Boyu Değeri
• CRM Stratejileri
• Müşteri Bazında Stratejik Planlama, Pandemi Sonrasına Hazırlık

Serdar Pirtini:

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak giren Pirtini, önce “Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Doktora” unvanı almış, sonrasında Doçent ve profesör olmuştur. Pirtini, İşletme ve İktisat Fakültesi’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde Pazarlama ve Global Pazarlama dersleri vermektedir. Hava Harp Akademisi’nde konferanslar veren Pirtini, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde pazarlama dersleri, Siyaset Okulu ve Turquality Programı’nda seminerler vermektedir. 2005-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Pirtini’nin pazarlama konusunda kitapları, ulusal ve uluslararası bildirileri, çeşitli hakemli dergilerde, editörlü kitaplarda ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

ETKİNLİĞE KATILMAK İSTİYORUM
TİMDER Kurucu Üyesidir.