Pandemi Döneminde Yeni Müşteri İlişkileri

TİMDER Akademi
Pandemi Döneminde Yeni Müşteri İlişkileri
Başlangıç Tarihi ve Saati: 02 Şubat 2021 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 02 Şubat 2021 , Saat: 21:30
Son Başvuru Tarihi: 02 Şubat 2021
Etkinlik Yeri: Zoom Webinar
Eğitmen: Prof. Dr. Serdar Pirtini

Amaç:
Tüketici davranışlarını ve davranışları etkileyen çeşitli faktörleri ele alınarak müşterinin satın alma deneyimini bütünsel ortaya koyan teorik ve pratik bilgiler sağlayacaktır. Bununla beraber pandemi döneminde yeni müşteri ilişkileri yaklaşımları üzerinde durulacaktır.

İçerik:

• Müşteri İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar
• Pandemi Günlerinde Müşteri İlişkileri Ve İletişim
• Zor Günlerde Duygusal Zeka
• Kültürel Yaklaşım Ve Kişiselleştirilmiş Pazarlama İletişimi
• Müşteri Segmentasyonu
• Pareto Analizi
• Müşteri Yaşam Döngüsü Ve Stratejiler
• Müşteri Arama Dinamikleri
• Müşteri Yaşam Boyu Değeri
• CRM Stratejileri
• Müşteri Bazında Stratejik Planlama, Pandemi Sonrasına Hazırlık

Serdar Pirtini:
1991 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü’nden lisans derecesini, 1993’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak giren Pirtini,  1998 yılında “Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Doktora”  unvanı almıştır. 2005 yılında “Doçent”, 2011’de “Profesör” olmuştur. İşletme, İktisat ve Ekonometri Bölümleri’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde Pazarlama ve Global Pazarlama dersleri vermektedir. Serdar Pirtini, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde pazarlama dersleri, Sabancı ve Koç Üniversiteleri tarafından yürütülen Turquality Programı ve Yönetici Geliştirme Programı ile Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu’nda eğitimler vermektedir. Sabancı Üniversitesi Marka Pratiği Yüksek Lisans Programında ders veren Serdar Pirtini, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında şirketlere ve özel sektör temsilcilerine göre özel olarak yürütülen eğitim projelerinde de yer almaktadır. 2005-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Serdar Pirtini’nin pazarlama konusunda kitapları, ulusal ve uluslararası bildirileri, çeşitli hakemli dergilerde, editörlü kitaplarda ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

TİMDER Kurucu Üyesidir.