Kurumsal İşletme ve Kurumsal Risk Yönetimi

TİMDER Akademi
Kurumsal İşletme ve Kurumsal Risk Yönetimi
Başlangıç Tarihi ve Saati: 08 Kasım 2018 , Saat: 19:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 08 Kasım 2018 , Saat: 22:00
Son Başvuru Tarihi: 08 Kasım 2018
Etkinlik Yeri: İstanbul Gayrettepe Dedeman Otel - Haritada Göster
Eğitmen: Prof. Dr. Umut R. Tuzkaya

Kurumsallaşma, bir işletmenin ürettiği ürünlerden, logosuna kadar, o kuruluşa dair göz önünde bulundurulan her şeyin standartlaştırılmasıdır. Kurumsallaşmada pek çok etken rol almaktadır. Kurumsal işletme, zaman içinde yapılan planlı faaliyetlerin, kurum kültürünün yerleşmesi ve benimsenmesi ile hedef kitleler tarafından kabul görmesidir. Kuruluşun gerçek yaşamı, çalışanların, müşterilerin ve firmayla muhatap olan diğer kişilerin kafalarında ve gönüllerinde bir yolla yaşatılmaktadır. Bu kişilerin kuruluş ile ilgili taşıdıkları hisler ve inançlar dolayısıyla da iş hayatındaki davranışları, kuruluşun özelliklerini ve kişiliğini oluşturmaktadır. Stratejik açıdan bakıldığında, farklı yollardan olmakla birlikte kurum kültürünün ve kurum imajının, işletmenin başarısı üzerindeki rolü büyüktür. Birçok insan çalışacağı işletmenin kültür anlayışının, kendi değer yargılarına uygun olmasını büyük oranda istemektedir. Benzer şekilde, işletmelerin çevreleri üzerinde olumlu bir imaj oluşturabilmesi, yürüttükleri faaliyetlerin verimliliği ve performansı açısından çok etkili olacağı yargısı çıkarılmaktadır. Kurumsal risk yönetimi ile de hedeflerin gerçekleşmesine engel olabilecek potansiyel risklerin tehlikeye dönüşmeden, sistematik olarak, olası zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı şekilde yönetilmesi istenmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Kurumsal kültür
 • Kurumsal işletme yönetiminin amacı
 • Kurumsal işletme yönetiminin sağlanması
 • Kurumsallaşma
 • Kurumsal imaj
 • Kurumsal verimlilik
 • Kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • Kurumsal stratejiler ve hedefler
 • Kurumsal politikalar / Kurum ve bölümler için örnekler
 • Yönetici hedef ve amaçlarını anlayabilmek
 • Kültürün kalıcı hale getirilmesi
 • Risk tanımı ve risklerin sınıflandırılması ( operasyonel, finansal, uyum, itibar, stratejik )
 • Kurumsal risk yönetiminin önemi
 • Riskler yönetilirken yapılan hatalar ve risk yönetiminde başarı için kritik etkenler
 • Risk zekasına sahip kurum
 • Kurumsal risk yönetiminde rol ve sorumluluklar
 • Kurumsal risk yönetiminin adımları


Kimler Katılabilir; Firma üst yönetimi, firma sahipleri

LCV

TİMDER

timder@timder.org.tr

0216 580 83 43

TİMDER Kurucu Üyesidir.