Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Yönetimi

Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Yönetimi
Başlangıç Tarihi ve Saati: 29 Mart 2022 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 29 Mart 2022 , Saat: 21:00

Amaç:
Her kurum kendi kültürünü ve hedeflerini kendi çalışanlarına empoze ederek faaliyetlerini bu kültürden ayrılmadan yürütmek ister. Kurum kültürü oluşturulması ve yönetimi eğitimi ile kurumda aidiyetin oluşturulması ve kurum içi olası çatışmaların kurumsal iletişim yolları ile yönetilebilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik:
• Kurumsal Kültür Nedir?
• Kurumsal Kültürün Oluşturulması ve Kalıcı Hale Getirilmesi
• Kurumsal Kültür ve Aidiyetin Verimliliğe Etkisi Nelerdir?
• Kurum İçi İletişim Kanalları
• İletişimdeki Engeller ve Çatışma Nedenleri
• Konuşmada Güçlü ve Zayıf Sözcükler
• Kurumsal Kültürün Korunmasında Çatışma Yönetimi

TİMDER Kurucu Üyesidir.