Finansal Sürdürülebilirlik

Finansal Sürdürülebilirlik
Başlangıç Tarihi ve Saati: 24 Mayıs 2022 , Saat: 19:30
Bitiş Tarihi ve Saati: 24 Mayıs 2022 , Saat: 21:00

Amaç:
Finansal sürdürülebilirlik, bir işletmenin ana faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli gelir kaynaklarının güvence altına alınmasını ifade eder. İşletmelerin finansal kaynakların doğru değerlendirebilmesi ve değer yaratmada kullanılması için bazı kavramları bilmesi ve yorumlayabilmesi gerekir. Bu eğitimde finansal sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli kavramlar ve araçlar üzerinde durulacaktır.

İçerik:
• Mali Tablolar ve Analizi
• Finansal Yönetim
• İşletme Finansı
• Sürdürülebilir Finans Araçları


                                       

TİMDER Kurucu Üyesidir.