Etkili İletişim Teknikleri

TİMDER Akademi
Etkili İletişim Teknikleri
Başlangıç Tarihi ve Saati: 20 Eylül 2018 , Saat: 19:00
Bitiş Tarihi ve Saati: 20 Eylül 2018 , Saat: 22:00
Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2018
Etkinlik Yeri: İstanbul Gayrettepe Dedeman Otel - Haritada Göster
Eğitmen: Sibel Özpulat

İletişim, toplumsal yaşamın doğasında var olan ve organizasyonel yapının özünü  oluşturan, bireyler arası ve gruplar arası ilişkileri düzenlemeyi amaçlayan bir olgudur. Bir organizasyonun sağlıklı bir yapıya sahip olabilmesi ve sürekliliğini devam ettirebilmesi için oldukça iyi bir iletişim sistemine ihtiyacı vardır. Organizasyonların en kritik iletişim problemleri, iç iletişimdeki sorunlardan ve çalışanlar arası informal ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda iletişimi şu şekilde tanımlamak mümkündür. İletişim, kişi ya da organizasyonların hem içinde yer aldıkları toplumsal sistemle hem de bu sistemdeki diğer kişi ve organizasyonlarla uyumunu ve etkileşimini sağlayan bir süreçtir. Diğer bir ifade ile insan-insan, insan-organizasyon ve organizasyon-toplumsal sistem ilişkilerini düzenleyen araçtır. Organizasyonel iletişim, organizasyonun hedeflerine ulaşması için gerekli üretim ve yönetim süreci içinde bilgi akışını, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlamak amacıyla belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim biçimidir. Bir iletişim sürecinde kaynak ve hedef varsa ve hedeften kaynağa hiçbir mesaj gitmiyorsa, mesajlar sadece kaynaktan hedefe doğru akıyorsa bu durumda tek yönlü iletişimin varlığı söz konusudur. Tek yönlü iletişimin sakıncalarından biri de çalışanların yaratıcı düşüncelerinden faydalanılmamasıdır. Bu durum çalışanların ortamdan ve işlerinden soğumalarına neden olabilmektedir.

Eğitimin İçeriği

 • Performans yönetimi nedir, nasıl yönetilir?
 • Sektörlere göre farklılık gösterir mi, inşaat sektörü uygulamaları nelerdir?
 • Mutluluk, memnuniyet ve motivasyon kavramları
 • Çalışan bağlılığı nasıl oluşturulur?
 • Mutlu çalışan-verimli iş-başarılı kurum üçgeni
 • Motive çalışan nasıl oluşturulur?
 • Kurumsal motivasyon yönetimi
 • Çalışana özgüven aşılama
 • Çalışanı mazeret hastalığından kurtarma
 • Koşullara bağımlı kalmanın iş verimliliğine etkileri
 • Güdü’lenmiş çalışan ile başarılı sonuçlar
 • ‘SMART’ tekniği ile kişisel ve kurumsal hedef oluşturma
 • Kişisel ve kurumsal SWOT analizi
 • Duygusal zekâ’nın kurumsal başarıda önemi
 • EQ nasıl artırılır? EQ analizi nedir?
 • Zaman yönetiminin çalışan motivasyonuna etkileri
 • Stresini ve çatışmanı yönet, oyunda kal
 • Etkili iletişim ile çalışanını mutlu et
 • Çalışanını tanı (Kişilik ve İletişim Profili Analizi)
 • Performans sisteminin motivasyona etkileri
 • Dünya mutluluk raporunun Türkiye analizi
 • İş hayatında başarı için altın basamaklar
 • Kariyer başarısızlıkları için mutlaka yapılması (!) gerekenler
 • Motivasyonun iş yaşamındaki başarıya katkıları
 • Motivasyon teorilerinin güncel iş yaşamına uyarlanması
 • Motivasyonu etkileyen başlıca içsel ve dışsal etkenler
 • Kişisel ve içsel motivasyon yöntemleri
 • Kurumsal motivasyon yöntemleri
 • Mutlu çalışanlar-mutlu müşteriler-mutlu kurumlar

Kimler Katılabilir; Hayatın her alanından, iletişim tekniklerini geliştirmeyi hedefleyen herkes

LCV

TİMDER

timder@timder.org.tr

 

TİMDER Kurucu Üyesidir.